În şedinţa de Guvern din 31 iulie a.c. a fost adoptat Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi bivoliţe de lapte din zonele defavorizate.

Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, crescători de animale, în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie, din următoarele categorii: vaci de lapte, bivoliţe de lapte, taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tine-ret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.

Ajutorul specific se acordă din fonduri FEGA, sub formă de plată anuală, până la data de 30 iunie a anului calendaristic următor anului solicitării.

Valoarea ajutorului specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.

Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fără a depăşi: 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte; 187,5 euro/cap, pentru categoria bivoliţe de lapte; 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora.

Perioada de depunere a cererilor este 6 august – 21 septembrie a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

Pentru animalele din categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu ra-se de carne, ajutorul specific se acordă: o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie, în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific ● anual, pentru vaci din rase de carne.