Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.) a deschis până pe 14 august sesiunea pentru primirea proiectelor care asigură creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere (Măsura 123). 

„Creșterea valorii adăugate a produse­lor agricole și fores­ti­ere” se încadrează în Axa I – „Creș­terea com­pe­titi­vi­­­tă­ții sectorului agricol și silvic” din Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.). Din categoria investițiilor eligibile pentru care so­licitanții pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil prin Măsura 123, enumerăm: centrele de sortare și ambalare ouă, depozitele frigorifice, abatoarele, halele de procesare a legumelor și fructelor, secțiile de prelucrare a cărnii sau unitățile de producție a sucurilor naturale.

Tot în categoria in­vestițiilor ce pot primi finanțare nerambursabilă se încadrează și centrele de vinificație, fabricile de ulei, de produse lactate sau cele de procesare a mierii.

În prezent, este în desfășurare, până pe 14 august, o nouă sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 123, solicitanții de fonduri europene nerambursabi­le având la dispoziție 144.657.531 de euro.

În ceea ce privește județul Ilfov, începând cu 2008, au fost depuse 25 de proiecte de investiții, cu o valoare eligibilă totală de 90.720.211 euro.

Dintre acestea, au fost contractate 12 pro­­iecte, cu o valoare nerambursabilă de 16.610.006 euro.

Beneficiarii acestei măsuri de investiții din județul Ilfov au optat pentru investiții în depozitare și procesare.

Prin Măsura 123, beneficiarii fondurilor europene nerambursabile pot primi până la 50% din valoarea eligibilă a proiectului selectat pentru a primi finanțare. La această sumă, beneficiarul trebuie să adauge cofinanțarea privată.

Cuantumul sprijinului și plafoanele maxime ale cofinanțării publice sunt însă diferite, în funcție de proiectul în care beneficiarul alege să se investească. De aseme-nea, intensitatea sprijinului pentru investițiile realizate în Regiunea de Dezvoltare 8, București – Ilfov, se limitează față de alte regiuni, în conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005. Astfel, pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din Ilfov, cuantumul sprijinului este de 40% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile ce pot fi obținute nu poate depăși 2 milioane de euro pentru un proiect.

În cazul în care in­ves­tițiile aparțin unei for­me asociative, situată în județul Ilfov, care deservește majoritatea membrilor asociației, cuantumul sprijinului de 40% din valoarea eligibilă a investiției poate ajunge până la 3 milioane de euro pentru un proiect.

Pentru alte tipuri de întreprinderi din Ilfov, cuantumul sprijinului este de 20% din valoarea eligibilă a proiectului, iar plafonul maxim al valorii nerambursabile a pro-iectului este de 2 milioane de euro.

Pentru microîntreprinderile, aflate pe teritoriul județului Ilfov, care au ca obiect de activitate sacrificarea și procesarea cărnii, precum și cele care au activitate de co-lectare și procesare lapte, cuantumul sprijinului nerambursabil este de 40%. Plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil nu poate depăși 200.000 de euro pentru un proiect contractat.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin Măsura 123 este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.