Alocarea pentru anul 2020 pentru subvențiile agricole de care beneficiază fermierii români este de 1,903 miliarde euro. Banii provin din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA).

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2020, în cadrul noii Politici Agricole Comune, formele de sprijin, prin plăți directe, ca ajutor pentru venitul fermierilor sunt următoarele:

● Schema de plată unică pe suprafață (SAPS), constă în acordarea unei sume unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă o dată pe an și decuplată total de producție. Plata unică pe suprafață se calculează anual prin împărțirea plafonului național anual la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național.

● Ajutoarele naționale tranzitorii reprezintă plăți suplimentare care se acordă fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013. Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013.

● Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, (plata pentru înverzire) este foarte importantă, plafonul alocat acestei plăți fiind de 30% din plafonul național anual. Plățile de înverzire sunt condiționate de aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu:

– diversificarea culturilor;

– menținerea pajiștilor permanente existente;

– prezența unei zone de interes ecologic ;

– limitarea amprentei de carbon a agriculturii;

– promovarea agriculturii ecologice;

-respectarea practicilor agricole prietenoase cu mediul și a normelor de ecocondiționalitate;

– protejarea/conservarea biodiversității.

● Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de ha indiferent de mărimea fermei, pe două niveluri. Cuantumurile stabilite pe cele două niveluri vor contribui la comasarea terenurilor și constituirea de ferme peste 5 ha.

Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață; se acordă, gradual, pentru primele 30 ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.

● Plata pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață.

● Sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele sectoare:

– cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof, semințe, ulei de măsline, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție;

– carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, lapte și produse lactate, viermi de mătase.

● Schema pentru micii fermieri, cu un cuantum al plăților de maximum 1.250 euro.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.483