În octombrie 2005 actualul nostru premier participa la prima ședință comună de guvern româno-ungar. Două acorduri a semnat atunci Mihai Răzvan Ungureanu. Primul dintre acestea se referea la înființarea Fundației româno-ungare Gojdu, prin care partea română făcea cadou celei ma­ghiare un patrimoniu estimat la peste patru mi­liarde de euro, urmând a se înființa la Budapesta Fundația publică româno-ungară „Gojdu”. La acea dată, subalternii lui Ungureanu din MAE precizau că:”Sub egida Fundației vor fi înființate Institutul Parteneriatu­lui Strategic Româno-Ungar, un muzeu și o bibliotecă în memoria lui Emanuil Gojdu”. Al doilea acord semnat de Ungureanu în 2005 a fost așa-numitul “Acord tehnic privind transportul aerian în domeniul apărării”, document ce avea drept scop declarat  „stabilirea procedurilor și aranjamentelor necesare asigurării de către Forțele Aeriene Române a transportului aerian de personal, echipamente și materiale pentru For­țele Armate Ungare, că­tre și dinspre zonele de operații, pe par­cursul desfășurării forțelor, sus­­ținerii prezenței și re­desfășurării acestora”. Extrem de interesant apor­tul lui Ungureanu… Te și întrebi ce anume era și în favoarea țării noastre.

Acum aflăm că Mihai Răzvan Ungureanu va avea o nouă ședință comună de guvern, în data de 3 martie, de această dată la Iași, unde urmează a-l întâlni pe  omologul Vlad Filat și miniștrii acestuia. Comunicatul emanat de la Biroul de Presă al Guvernului ne informează că la ședința comună ur­­mează a fi semnat „Planul de acțiune pen­tru implementa­rea Declarației comu­ne privind instituirea ­unui Parteneriat Strategic pentru integra­rea europeană a Republicii Moldova” și “De asemenea, vor fi convenite o serie de proiecte comune transfrontaliere, cum sunt cele din domeniul transporturilor și energiei”. Filantrop premierul nostru, ar da și cămașa de pe noi… Ba le face cadou maghia­rilor un patrimoniu cu care România ar fi trebuit să se mândrească,  ba se preocupă de integra­rea europeană a fraților de peste Prut. Mai puțin pare că-l ­doare de ce se întâmplă cu mujicii din propria ogradă, cei de care se presupune că ar trebui să se preocupe în primul rând junele nostru premier. Recitind cele de mai sus pare că acțiunea începe să semene ușor-ușor cu străvechea noas­tră ba­­ladă națională Mio­ri­ța, pe care Ungurea­nu încearcă subtil să o modernizeze.

Începutul este pro­mițător, să vedem acum ce va urma, cum suspansul va crește în intensitate și care vor fi cei doi baci care vor aten­ta la turma celui de-al treilea.