Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează fermierii că până la data de 26 februarie 2021 preia cererile de sprijin pentru  Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020. Acest sprijin pe hectar este acordat pentru o perioadă de 12 ani.

Cea de a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru „Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite  și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, este în derulare, iar termenul pentru cereri a fost prelungit la APIA până la data de 26 februarie 2021 (inclusiv).

Alocarea financiară pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor” este de 10.000.000 euro.

Stadiul plăților în Campania 2020

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) continuă autorizarea plății regulare pentru Campania 2020, până la acest moment fiind autorizați la plată un număr de 767.907 fermieri, reprezentând un procent de 93,54% din numărul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unică de plată în Campania 2020.

Suma totală autorizată la plată este de 2,14 miliarde euro, din care:

● 1,69 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); ● 373,36 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); ● 74,21 milioane euro cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la ­cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 lei pentru un euro.

Totodată, APIA informează că până la data de 1 februarie 2021 suma totală autorizată la plată pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se ridică la 162,62 milioane euro, din care:

● 86,27 milioane euro  – Sprijin cuplat în sectorul zootehnic – Vaci de lapte;

● 1,44 milioane euro – Sprijin cuplat în sectorul zootehnic – Bivolițe de lapte;

● 10,87 milioane euro – Sprijin cuplat în sectorul zootehnic – Taurine de carne;

● 64,02 milioane euro  – Sprijin cuplat în sectorul zootehnic – Ovine/Caprine;

● 0,02 milioane euro – Sprijin cuplat în sectorul zootehnic – Viermi de mătase.

Plățile se efectuează în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.323 din 1 octombrie 2020.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.535