Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, prelungirea termenului de aplicare a schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor până la 31 decembrie 2022.

Astfel, se urmărește acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menţinerii registrului genealogic, precum și costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

Cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

Suma care va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2022, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, după adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.569