APIA informează potenţialii beneficiari că, până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2020.

Cererile se depun la CJ ale APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc.)/servicii poștale/încărcate pe serverul extern accesibil de pe internet la adresa  http://213.177.4.194:8084// sau depuse direct la sediul Centrului județean unde este depusă  cererea de acord de finanțare.

Cereri de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”

APIA anunță potențialii beneficiari că, în perioada 01 – 31.07.2020, la CJ ale APIA unde este depusă cererea de plată se primesc deconturile/documentele justificative aferente trim. II pentru Măsura 14 –„Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.

Deconturile justificative/documentele justificative pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poștă electronică, fax etc.), servicii poștale/încărcate pe serverul extern pus la dispoziție de APIA (accesibil la adresa http://213.177.4.194:8084/).

Deconturile justificative sunt însoțite, în funcție de pachetul solicitat, de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14  Bunăstarea animalelor – pachet a)  Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a III a și în  Ghidul solicitantului pentru Măsura M14  Bunăstarea animalelor – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a ­III-a, accesibil pe adresa www.apia.org.ro.

Cereri pentru programe de promovare a produselor agricole

APIA anunță că, până la data de 27 august 2020 ora 17:00 CET, se pot transmite electronic cereri de propuneri de granturi pentru programe simple şi pentru programe multinaţionale, de promovare a produselor agricole, puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţări terţe în vederea restabilirii situaţiei pieţei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.

Anunțurile privind lansarea cererilor de propuneri şi documentaţia tehnică au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 216 din data de 30.06.2020 și pe site-ul CHAFEA.

Bugetul disponibil este de:

● 5.000.000 euro pentru programele simple;

● 5.000.000 euro pentru programele multinaţionale.

Durata programelor este de un an, iar contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, diferenţa fiind contribuţia proprie a beneficiarilor.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.407