Taxa auto a fost înlocuită din data de 15 martie cu noul timbru de mediu. Această taxă va fi achitată odată cu înmatricularea autovehiculelor. Ea va fi diferențiată în funcție de categoriile de motoare cu care sunt dotate mașinile.

Nu toți vor plăti, însă, timbrul de mediu. În urma introducerii acestei taxe pentru mașinile din categoriile Euro 4 și Euro 5, proprietarii acestora vor scoate din buzunar o sumă cu 10-15% mai mare, comparativ cu nivelul precedent. Taxa va scădea însă cu 60% pentru Euro 2, cu 80% pentru Euro 1 şi cu 90% pentru non-euro. În ceea ce priveşte tehnologiile Euro 5 nivelul taxei va fi asemănător cu cel din prezent. 

Pentru a achita timbrul de mediu șoferii au nevoie de cartea de identitate a autovehicului, de documentele care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului şi de rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, conform normelor metodologice pentru aplicarea timbrului de mediu aprobate de Guvern. Calculul timbrului de mediu îl face agenţia fiscală pe raza căreia persoana îşi are domiciliul. În cazul firmelor, plata se va face la agenţia unde aceasta este înregistrată ca plătitoare de taxe şi impozite. Potrivit documentului, timbrul se achită în lei la Trezoreriile Statului pe raza cărora şoferii îşi au domiciliul. 

Norma de poluare Euro se regăseşte codificată în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica 5 „Numărul de omologare“. 

Nivelul emisiilor de CO2, exprimat în g/km, este înscrisă în cartea de identitate a autovehiculului la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului.”