Începe Evaluarea Națională

Absolvenții de gimnaziu trăiesc, în aceste zile, cele mai puternice emoții din viața lor. De luni, 23 iunie, până miercuri 25 iunie inclusiv, elevii sunt supuși Evaluării Naționale, examenul care le asigură un loc  la liceu. 

Ministerul Educației a introdus reguli noi pentru examenul din acest an. De pildă, niciun elev nu se poate inspira din copiuțe sau alte surse. Toate sălile în care se desfășoară probele vor fi monitorizate video. În plus, vor fi instalate camere de supraveghere și în sălile în care profesorii vor corecta lucrările. Spre deosebire de anii trecuți, când nota obținută la Evaluarea Națională reprezenta 50% din media de admitere la liceu, acum media examenelor va reprezenta 75%. 

Cum se calculează media de admitere? 

Ca să ocupe un loc la liceul dorit, absolvenții claselor a VIII-a trebuie să ia note mari la Evaluarea din aceste zile. Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală obținută la probele susținute acum și media anilor anteriori de învățământ.  Așadar, media de la Evaluarea Națională va avea o pondere de 75%, iar restul de 25% reprezintă media generală de absolvire a claselor V – VIII. 

Zilele de examinare și aflarea rezultatelor 

 Luni, 23 iunie – proba scrisă la Limba și Literatura Română; 

 Marți, 24 iunie – proba scrisă la Limba și Literatura Maternă; 

 Miercuri, 25 iunie – proba scrisă la Matematică; 

 Vineri, 27 iunie – afișarea rezultatelor până la ora 16.00; 

 Vineri, 27 iunie – depunerea contestațiilor între orele 16.00 – 20.00; 

 Sâmbătă, 28 iunie – Luni, 30 iunie – rezolvarea contestațiilor; 

 Marți, 1 iulie – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor. 

Înscrierea la liceu după promovarea examenelor 

Chiar și cei mai norocoși elevi care sunt declarați admiși mai au un hop de trecut, până când devin liceeni. Ei trebuie să parcurgă și etapa de înregistrare în baza de date a centrului de admitere județean (sau  a municipiului București, după caz) și să se înscrie la liceu. Etapă în care vor fi implicați și părinții. Ce pași urmează să parcurgă aceștia? 

 4 – 8 iulie – elevii completează fișele de înscriere împreună cu părinții lor, sub îndrumarea profesorilor diriginți;

  4 – 8 iulie – se introduc în baza de date computerizată datele din fișele de înscriere;

 5 – 9 iulie – părinții și elevii verifică fișele editate de calculator și   corectează eventualele greșeli strecurate în baza de date computerizată;

 10 iulie – este ultima zi în care se mai poate transmite baza de date de la centrele de înscriere județene și la cele de la București. Tot acum se publică și lista absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată;

 11 iulie – baza de date de la centrul de admitere județean/al municipiului București (după caz) este trimisă la Centrul Național de Admitere;

 12 – 13 iulie – Comisia Națională de Admitere și comisia de admitere județeană/a municipiului București, verifică și corectează baza de date; 

 14 iulie – se corectează erorile și este confirmată încheierea modificărilor;

 15 iulie – are loc repartizarea computerizată în licee; 

 16 iulie – școlile gimnaziale afișează listele cu absolvenții repartizați și listele cu locurile neocupate din licele de stat din Ilfov și din București; 

 16 iulie – liceele afișează listele elevilor repartizați în unitățile de învățământ respective; 

 17 iulie – 25 iulie – se depun dosarele de înscriere la școlile la care aceștia au fost repartizați.