Autorităţile nu mai tolerează abandonul şcolar!

Ministerul Educaţiei Naţionale şi UNICEF au lansat studiul naţional „Toţi copiii la şcoală până în 2015: iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie”, eveniment la care au participat ministrul de resort, Remus Pricopie, Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Tudorel Andrei, preşedintele Institutului de Statistică, Simona Velea, director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, dar şi nou numitul secretar de stat pentru Învăţământ Preuniversitar, Ştefania Duminică.

„Mă bucur că România este una dintre primele țări care lansează acest raport, un model de bună practică la nivel internațional. Am încredere că buna colaborare dintre instituțiile care au participat la elaborarea raportului va continua prin dezvoltarea de politici publice și inițiative care vizează soluționarea integrată a fenomenului abandonului școlar”, a declarat Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România. “Rata de părăsire timpurie a școlii a crescut în anii trecuți până la 17,5%. Dar, România și-a propus în linie cu Strategia Europa 2020 să reducă rata părăsirii timpurii a școlii la 15% până în 2014 și 11% până în 2020. Experiența din România și din Europa a demonstrat valoarea mediatorilor școlari. Astăzi România are cadrul legal și aproape 500 de mediatori, dar are nevoie urgent de încă 1.500 de mediatori școlari în comu­nită­țile vulnerabile”, a mai adăugat Sandie Blan­chet.

Studiul propune o nouă modalitate de a privi datele statistice astfel încât fenomenul neparticipării școlare să fie explicat și să se găsească intervențiile cele mai potrivite pentru a preveni riscurile care, neadresate la timp, duc la abandon școlar. Astfel, analiza datelor arată că procente semnificative, 8% din copii de vârstă 7-10 ani și 5% din cei de vârstă 11-14 ani nu frecventau școala, iar principalele motive sunt legate de sărăcie, educația limitată a părinților, lipsa unui mecanism adecvat la nivelul școlii de a recunoaște din timp riscurile și a le redresa. Fenomenele negative se accentuează în mediul rural și, în termeni de etnie, afectează în mod dispro­porționat pe romi față de populația majoritară.

Curriculum adoptat nevoilor copiilor în risc de abandon

Pentru a redresa această situație, studiul recomandă o mai bună pregătire a școlilor și profesorilor de a lucra cu copiii la risc, îmbunătățirea infrastructurii, atragerea participării părinților și crearea unor alianțe comunitare. Recomandările generale ale studiului vizează o mai bună colectare si raportare a datelor privind abandonul școlar, pregătirea adecvată a resurselor umane și dezvoltarea unui curriculum adaptat la nevoile copiilor în risc de abandon, valorizarea parteneriatului școală-părinți și creșterea atractivității școlii, dezvoltarea de capacități administrative și manageriale, precum și finanțarea rațională a programelor sociale și educaționale.

Şi ministrul Pricopie a vorbit despre abandonul şcolar, referindu-se, spre exemplu, la faptul că, “aproape 20.000 de copii, r­espectiv 10% dintre cei care ar trebui să fie în clasa pregătitoare, nu au fost înscrişi încă la şcoală, dar până la 16 septembrie, când începe noul an şcolar, va fi verificată situaţia acestora pe baza codului numeric personal”, a spus ministrul Educaţiei. Pricopie a completat cu faptul că, din noul an şcolar, va cere şcolilor cel puţin o raportare lunară privind absenţele, ce ar putea fi publicată pe internet, pe site-urile inspectoratelor şcolare. „Pentru a aduce copilul la şcoală trebuie să colaborăm cu poliţia şi asistenţa socială. Trebuie să avem dialog cu părinţii. Uneori este nevoie să facem educaţie cu aceştia şi să le explicăm de ce este nevoie să vină copiii la şcoală“, a mai spus demnitarul.

Ștefania Duminică

Cadru didactic de excepţie, la școala din comuna Chitila, parte a proiectului “Media 10 pentru toţi!”, proiect adresat elevilor Școlii “Ion Olteanu”, a fost numită de către premierul Victor Ponta, secretar de stat pentru Învăţământul Preuniversitar, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Aproape un sfert dintre copii nu merg la grădiniţă

Potrivit concluziilor studiului, pe baza datelor colectate între 2005 și 2009, aproximativ 20% dintre copiii de vârstă preșcolară nu mergeau la grădiniţă. Datele au arătat că băieții din ciclul primar prezintă o rată a abandonului școlar mai mare, în timp ce în cazul fetelor de aceeași vârstă riscul îl reprezintă mai degrabă nefrecventarea deloc a școlii. Proporția copiilor de vârsta învățământului primar ce nu frecventează școala, în funcție de vârstă, atinge nivelul cel mai ridicat la 7 ani. Dacă numărul copiilor de vârsta învățământului gimnazial ce nu merg la școală a scăzut ușor în intervalul analizat, numărul copiilor de vârsta învățământului primar aflați în această situație a crescut de la 3,33% la 6,48%. Copiii din mediul rural de vârstă corespunzătoare învățământului gimnazial prezintă riscul cel mai ridicat de neparticipare la educație.