Gradul de handicap de care suferi este atestat de certificatul de handicap. Documentul certifică şi faptul că ai sau nu ai nevoie de protecţie specială şi că beneficiezi sau nu de drepturile legale. Iată ce trebuie să ştii despre acest document!

În baza acestui act poţi face dovada că suferi de un handicap uşor, mediu, accentuat sau grav. Dacă eşti nemulţumit de încadrarea stabilită de comisia de expertiză (care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov) ai dreptul să formulezi obiecţii cu privire la acest lucru şi ulterior, ţi se recomandă în scris, noi investigaţii şi examinări medicale care să restabilească diagnosticul. Aceeaşi comisie îţi va reevalua situaţia şi va stabili dacă se modifică sau nu încadrarea. În cazul în care cererea ta va fi respinsă se motivează acest lucru. Dacă se constată că te încadrezi în gradul de handicap grav vei beneficia de un asistent personal. Prin urmare, vei fi supus unei anchete sociale. 

Dosarul pe care îl prezinţi la Comisie conţine:  

 Cartea de identitate; 

 Referatul medicului specialist;

 Bilet de trimitere de la medicul de familie;

 Alte acte medicale îndosariate; 

Apoi vei fi examinat clinic de preşedintele Comisiei. Aşadar, în cazul în care ai nemulţumiri legate de încadrare, poţi face contestaţie, solicitând o nouă evaluare.  

Aşa poţi contesta certificatul 

 Depui o contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, la comisia care a emis certificatul;  

 În cel mult cinci zile de la depunere aceasta va ajunge la Comisia superioară care o va soluţiona; 

 Contestaţia ta va fi soluţionată în cel mult 45 de zile de la depunere.