@ Din ianuarie 2019, ADITPBI trebuie să înceapă procedura de contractare a unui operator intern regional, pe o perioadă de 10 ani  @ Până atunci se aplică Programul interimar de transport public de călători

Proiectul de hotărâre nr. 70 de pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB), din 23 august 2018, adoptat de consilierii municipali, a vizat unificarea transportul public de călători între București și judeţul Ilfov prin delegarea (pentru o perioadă de maximum doi ani) a acestui serviciu către RATB, regie în curs de transformare în societate pe acţiuni și denumită, în continuare, Societatea de Transport București (STB).

Articol apărut în nr. 417 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Proiectul de hotărâre face referire la un ”studiu de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București-Ilfov, în regim urgent”, document elaborat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomuniară pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPBI), înfiinţată în urmă cu un an de zile, are la bază Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Acesta precizează că 36 de companii private asigură transportul între Capitală și localităţile din Ilfov, în baza licenţelor eliberate iniţial pentru perioada 2008-2011 și prelungite ulterior până în decembrie 2018, dar fără să fi fost încheiate contracte de servicii. Licenţele menţionează, însă, doar capetele de traseu, iar șoferii nu respectă un program de transport, se arată în studiu. De asemenea, traseele nu sunt optimizate, orarul de circulaţie este dictat de cerere, întrucât șoferii așteaptă pasagerii să se îmbarce și să umple mașina, orele de funcţionare sunt limitate, mașinile sunt mici, vechi, nu sunt întreţinute, nu au aer condiţionat și încălzire, iar staţiile nu există, pentru că șoferii opresc la cererea călătorilor.

„Serviciile se concentrează pe coridoarele majore de intrare în București, iar fiecare traseu conectează câteva localităţi din Ilfov, deseori doar un oraș sau o comună individuală, cu o staţie la marginea Bucureștiului. Un număr semnificativ de localităţi nu beneficiază de transport public. În cazul localităţilor mai mari, deși sunt deservite de transportul public, acestea nu asigură o distribuţie uniformă, fiind concentrat în lungul drumului principal care tranzitează localitatea”, se precizează în studiul de oportunitate.

Delegarea serviciului se va face, astfel, către RATB (regie autonomă în proces de reorganizare și transformare în societate pe acţiuni) pe o perioadă de maximum doi ani, urmând ca, din ianuarie 2019, ADITPBI să înceapă procedura de contractare a unui operator intern regional pe o perioadă de 10 ani. Contractul va fi încheiat prin atribuire directă. ”Contractul va acoperi serviciile actuale prestate cu autobuze, tramvaie și troleibuze pe teritoriul administrativ al Municipiul București și serviciile prestate cu autobuze pe o parte din traseele judeţului Ilfov, conform Programului interimar de transport public de călători (…), până la aplicarea Programului Integrat de Transport Public de Călători, ce va reprezenta obligaţia de serviciu public pentru operatori”, se mai arată în studiul de oportunitate al ADITPBI.

Probleme în rețeaua de transport

Studiul identifică 3 categorii de probleme principale ale reţelei de transport public din Ilfov:

 1. Conectivitate limitată către mijloacele de transport în comun urbane – din cauza staţiilor multiple localizate la marginea orașului. Un exemplu este Piaţa Presei, unde pornesc și se termină multe trasee din Nord. Aici, deși pasagerii se pot trasfera către linia separată a tramvaiului 41, la această staţie ei nu au legături directe spre sistemul de metrou.
 2. Accesibilitate limitată între localităţile din Ilfov, deoarece traseele de autobuz operează în principal de-a lungul drumurilor principale, ducând astfel la o limitare a serviciilor de transport dintre localităţi.
 3. Absenţa serviciilor de transport intra-regionale Ilfov-Ilfov, care forţează rezidenţii din Ilfov, care se bazează pe transportul public, să călătorească spre București și să efectueze mai multe transferuri pentru a ajunge în alte localităţi din județ, care nu sunt aliniate pe același coridor către oraș.

Problemele operaţionale suplimentare identificate includ:

 1. Trasee neoptimizate,
 2. Variabilitatea frecvenţei este prea mare: 15-60 min la ora de vârf,
 3. Periodicitate necunoscută, deoarece orarul este dictat de cerere (șoferii așteaptă pasagerii să se urce și să umple autobuzul, în funcţie de perioada zilei),
 4. Orele de funcţionare sunt limitate, servicii slabe după ora 19.00,
 5. Flotă mică, veche și cu întreţinere precară, nesupravegheată,
 6. Staţii de autobuz și noduri de transport public inadecvate,
 7. Număr necunoscut de staţii, deoarece sunt informale. Practica obișnuită pentru șoferi este să folosească staţiile de autobuz urbane în București și oprirea la cerere în afara orașului,
 8. Lipsa informaţiilor despre pasageri,
 9. Reglementare și supraveghere limitată sau absentă.

Cine oferă acum transport în Ilfov?

La sfârșitul anului 2016, funcţionau 17 linii preorășenești pentru care s-au încheiat contracte între RATB și 12 localităţi din judeţul Ilfov (1 Decembrie, Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Afumaţi, Domnești, Mogoșoaia, Clinceni, Popești-Leordeni, Chiajna). Pe aceste trasee, RATB operează cu 46 de autobuze. Iar pe cele două linii expres ce fac legătura cu Aeroportul Otopeni operează 13 autobuze. La data de 1 februarie 2018, transportul se realiza pe 21 de trasee.

În ceea ce privesc operatorii privați, numărul lor era de 36 – reprezentând companii private ce furnizează servicii de transport cu autobuze între București și Ilfov, pe baza unor licenţe eliberate iniţiale pentru 2008-2011 și, prelungite ulterior, așa cum arătam mai sus, până în 2019.