Consideri că ți-ai găsit sufletul pereche și vrei să-ți duci partenerul la altar, în acest an, să primiți binecuvântarea divină pentru întemeierea unei familii? Preoții creștin ortodocși nu oficiază tot anul slujbele speciale pentru săvâșirea tainei căsătoriei. În ce perioade nu poți să faci cununia religioasă? 

Fără îndoială, momentul căsătoriei este cel mai important eveniment din viața ta. Dacă ai dat sau ai primit inelul de logodnă și urmează să vă uniți destinele în 2014, ține cont de faptul că în anumite zile sunt interzise cununiile religioase. Astfel, nu se săvârșesc slujbe pentru înfăptuirea căsătoriei în oricare zi de post de peste an. Biserica Ortodoxă Română a stabilit aceleași restricții și în zilele praznicelor împărătești și în ajunul acestora, în săptămâna lăsatului sec de carne, mai exact, în perioada 23 februarie – 1 martie. Nici în Postul Sfintelor Paști care începe pe 2 martie și se încheie pe 20 aprilie, nu se fac nunți. Săptămâna Luminată adică, săptămâna 21 aprilie – 27 aprilie, este de asemenea, o perioadă specială care se petrece în rugăciune, căință și smerenie, iar preoții nu oficiază slujbe de nuntă. Și în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din perioada 16 iunie – 28 iunie, precum și în cel al Adormirii Maicii Domnului, din intervalul 1 august – 15 august, sunt interzise cununiile religioase. Slujitorii lăcașelor de cult nu săvârșesc slujbe de nuntă nici în Postul Nașterii Domnului din intervalul 14 noiembrie – 24 decembrie și nici în perioada de la Crăciun până la Bobotează – 25 decembrie 2014 – 6 ianuarie 2015.   

Și iată când nu ai voie să mănânci de dulce! 

După rânduiala bisericească, pe lângă miercurile și vinerile de peste an afară de cele în care se face dezlegare, ca să te purifici spiritual, e bine să postești în mai multe zile. Mai exact, nu ai voie să mănânci de dulce între 3 martie și 19 aprilie când e Postul Sfintelor Paști. Fără ouă, carne lapte și derivate din aceste produse trebuie să petreci și perioada 16 iunie – 28 iunie, când în toate bisericile ortodoxe din țară au loc slujbe de pomenire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. O altă perioadă extrem de importantă pentru cultul ortodox, care se ține cu post, căință și rugăciune, este Postul Adormirii Maicii Domnului, din perioada 1 august – 14 august.  Și ziua de 29 august, ziua în care creștinii ortodocși prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul se ține cu mâncare de post. Marea sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci adică, ziua de 14 septembrie, trebuie de asemenea, păstrată cu rugăciune în tihnă și cu regim alimentar specific. 

Postul Nașterii Domnului, care începe pe 14 no­iembrie și se încheie pe 24 decembrie, este rânduit a se păstra prin reținere de la mâncarea de dulce, prin căință, rugăciune și toate celelalte obiceiuri.  

Zile în care nu se lucrează

 20 aprilie și 21 aprilie, prima și a doua zi de Paști

 1 mai, Ziua Inter­na­țio­nală a Muncii 

 08 iunie și 09 iunie, prima și a doua zi de Rusalii

 15 august, Adormirea Maicii Domnului

 30 noiembrie, Sfântul Andrei

 1 decembrie, Ziua Na­țio­nală

 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun.


Rugăciunea pe care să o rostești când te căsătorești

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, 

Sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, 

Păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești,

Cel ce dintru început ai zidit pe om și l-ai pus, 

Ca pe un împărat, peste făpturile Tale și ai zis: 

Nu este bine să fie omul singur pe pământ, 

Să-i facem ajutor, 

Pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe tatăl său și pe mama sa

Și să se unească cu soția sa (soțul său)

Și să fie amândoi un trup,

Iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, 

Omul să nu-i despartă. 

Însuți, Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc peste mine,

Nevrednicul, robul Tău (roaba Ta)

Și binecuvîntează căsătoria pe care o întemeiem înaintea feței Tale. 

Curățește toate păcatele mele,

Iartă-mi toate fărădelegile, 

Dezleagă-mi toate greșalele cele de voie și cele fără de voie, 

Unește gândurile, cugetele și inimile noastre,

În dragoste nefățarnică și în credință nestrămutată, 

Îndreptează-ne pașii pe căile Tale, 

Pentru ca pururea să împlinim voia Ta cea sfântă. 

Umple casa noastră de toate bunătățile, 

Dăruiește-ne copii buni 

Și ne învrednicește ca împreună să petrecem viețuire fără prihană, 

Să sporim în tot lucrul bun și bineplăcut Ție, 

Să împlinim cu inima curată poruncile Tale 

Și să lăudăm, 

Și să preamărim, 

Preacinstitul și de mare cuviință numele Tău,

Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!