Comisia Europeană (CE) solicită ţării noastre și Slovaciei revizuirea și armonizarea legislaţiei privind automobilele scoase din uz. „Deși sunt state membre ale Uniunii Europene, România și Slovacia nu au notificat Comisia cu privire la transpunerea prevederilor legislative ce vizează actualizarea interdicţiei de a utiliza metale periculoa-se precum plumbul, mercurul, cadmiul și cromul hexavalent în materiale și componente ale vehiculelor, măsuri ce trebuia să intre în vigoare de la sfârșitul anului trecut”, avertizează reprezentanţii CE. În caz contrar, Comisia va deferi cazurile Curţii de Justiţie a UE.