Sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov (CJI), convocată pentru data de 3 aprilie a.c., a supus dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pentru anul în curs, Proiectul de hotărâre privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe 2013” şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unor imobile situate în comuna Periş, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea CJI.

Alte două proiecte au fost introduse suplimentar pe ordinea de zi, la diverse – unul privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interes de serviciu al domnului Adrian Dumitrescu, director executiv al Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, şi unul privind exprimarea acordului în vederea achiziţionării, în condiţii deosebit de avantajoase, a unor produse de la Agenţia de Reorganizare judiciară IPURL – lichidator judiciar al SC Contrans Ilfov SA, aflată în stare de faliment, printr-o procedură reglementată de lege.

Toate proiectele de hotărâre au trecut cu unanimitate de voturi.

În privinţa imobilelor din Periş, ce urmează a fi concesionate, anexa nr. 2 la hotărârea CJI face referire la 2 clădiri de la adresa Str. Principală nr. 507, în incinta Căminului pentru persoane vârstnice (fostul spital comunal) – clădire laboratoare radiologie şi analize medicale, cu o suprafaţă construită/desfăşurată de 244 mp şi Policlinică (clădire stomatologie), cu o suprafaţă construită/desfăşurată de 178 mp. Preţul de pornire pentru licitaţie (redevenţa anuală), stabilit în baza studiului de oportunitate efectuat de evaluator membru titular ANEVAR, va fi de 10.128 de euro anual pentru ambele imobile.

În momentul de faţă, cele două clădiri administrative se află în stare de conservare, situaţie care generează cheltuieli mari pentru CJI, iar concesionarea, în condiţiile legii, ar reprezenta o sursă de venit pentru bugetul Consiliului.

Activitatea domnului Adrian Dumitrescu la Primăria Voluntari va începe la data de 15 aprilie 2013, pe o funcţie publică inferioară, respectiv consilier clasa I, gradul profesional superior în cadrul Direcţiei Cadastru și Evidenţa Proprietăţii – Compartimentul Cadastru.