Atenţia de care trebuie să se bucure tot ceea ce înseamnă „forţă de muncă” este un obiectiv european şi, în consecinţă, şi românesc. Problemele ocupării forţei de muncă sunt, practic, în zilele noastre, fără frontiere şi experienţa acumulată în statele cu economie mai avansată ajunge şi în România, şi în judeţul Ilfov, datorită Pro-gramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU, cu atribuţii în dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin îmbinarea educaţiei şi a învăţăturii pe tot parcursul vieţii cu piaţa forţei de muncă.

Recent, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov a devenit parte dintr-un proiect foarte important la nivel de patru judeţe, Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa. Proiectul intitulat «Măsuri integrate de modernizare şi armonizare a proceselor serviciului public de ocupare, în vederea eficientizării activităţii şi reducerii duratei de furnizare a serviciilor specializate către cetăţeni”, este cofinanţat prin Fondul Social European şi se va desfăşura până în august 2014. Serviciul public de ocu-pare (SPO) facilitează accesul pe piaţa muncii şi este cel care se ocupă de organizarea târgurilor naţionale şi internaţionale ale locurilor de muncă.

În urma lansării proiectului, 4 agenţii de ocupare a forţei de muncă din cele 4 judeţe vor fi eficientizate astfel ca serviciile oferite celor care solicită un loc de muncă să fie oferite mai rapid, mai flexibil pe o pe­rioadă de 30 de luni.

Concret, în urma lansării proiectului, vor fi elaborate 4 audituri care vor urmări deficienţele majore care conduc la o lipsă de eficienţă a celor 4 agenţii. Apoi, siste-mele informaţionale ale celor 4 agenţii vor fi reproiectate pentru a diminua cu 25% durata de livrare a serviciilor de ocupare şi pentru îmbunătăţirea cu 50% a comuni-cării în sânul celor 4 agenţii şi în relaţia cu alte instituţii. Armonizarea cu metodele europene testate deja prin acest proiect mai înseamnă şi implementarea a două me-tode moderne de colecatre a informaţiilor de la angajatori, dar şi instruirea a 60 de persoane din cele patru agenţii în vederea familiarizării cu transformările din dome-niul ocupării forţei de muncă.

Documentul prevede lansarea a 4 campanii de informare care se vor adresa unui număr de 5.000 de persoane direct interesate în a-şi găsi un loc de muncă, din ce-le 4 judeţe.