Din martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga, lucru care a simplificat foarte mult recunoaşterea actelor româneşti în ţările membre ale respectivei convenţii. Înainte de aderarea la această Convenţie, pentru recunoaşterea în străinătate a actelor româneşti, era nevoie de o procedură complicată pentru legalizarea actelor prin consulatele ţărilor pentru care se dorea recunoaşterea. Apostilarea a simplificat foarte mult această procedură şi constă în aplicarea unei ştampile (apostila de la Haga) pe documente pentru a le autentifica/legaliza internaţional.

Înainte de noiembrie 2004, în România existau doar două autorităţi cu drept de apostilare: Ministerul de Externe şi Ministerul de Justiţie. După această dată, procedura de apostilare/supralegalizare a trecut în competenţa prefecturilor, res­pectiv a tribunalelor.

La Prefectura Ilfov, aflată în Bucureşti, pe strada Smârdan, nr. 3, sector 3, activitatea privind eliberarea apostilei se desfăşoară prin intermediul Biroului Apostilă, organizat la parterul instituţiei. Relaţii se pot afla la telefoanele 021-311.24.76, int. 28628 sau 021.311.21.44. Programul de lucru cu publicul – pentru primirea, verificarea documentelor şi înregistrarea cererii pentru obţinerea apostilei şi eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative este – de luni până joi, de la 8.00 la 16.00 şi vineri, de la 8.00 la 14.00.

Taxele aferente apostilei sunt prevăzute de OG 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administratiei și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, și se percep pentru fiecare act pentru care se solicită eliberarea apostilei. Astfel,pentru un singur document se percep 22 de lei, la care se adaugă 3 lei, taxa de cerere.

Lista actelor pe care se aplică apostilă

1. Certificat de naștere

2. Certificat de căsătorie

3. Certificat de deces

4. Certificat de divorţ (obţinut pe cale administrativă)

5. Adeverinţă de stare civilă

6. Dispoziţie privind schimbarea numelului (pe cale administrativă)

7. Certificat de atestare a componenţei familiei

8. Certificat de botez/cununie – vizat

9. Certificat privind domiciliul și cetăţenia

10. Certificat de cazier judiciar

11. Certificat de cazier fiscal (pentru evitarea dublei impuneri)

12. Certificat de rezistenţă fiscal

13. Acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenţă etc) – vizate

14. Certificate de calificare în diverse meserii -vizate

15. Certificat de competenţă profesională – vizat

16. Brevet de turism

17. Adeverinţă privind certificarea stagiului de cotizare și a punctajului asiguratului

18. Adeverinţă de vechime în muncă

19. Acte cu character medical – vizate

20. Certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate

21. Adeverinţă pentru atestarea dreptului de ședere în România

22. Adeverinţă privind exerciţiul drepturilor electorale