Consiliul Județean Ilfov (CJI) și Primăria Buftea au încheiat un acord de parteneriat, prin care ambele unități sunt beneficiarele contractului de finanțare în cadrul proiectului ”Crearea unei zone verzi de utilitate pentru cartierul Flămânzeni din orașul Buftea”, contract semnat pe 15 ianuarie 2013. Așadar, în plină implementare, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă, acordată prin POR 2007-2013, Axa 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere” – DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ”Poli de dezvoltare urbană”. Valoarea totală a proiectului este de 5.674.989,12 lei, din care contribuția CJI este de 67.385,20 lei.