Modificări ale legislației Fondurilor Mutuale Agricole

Potrivit unui proiect publicat pe site-ul MADR, fondurile mutuale agricole vor putea funcționa doar în baza unui aviz eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care va aproba nominal și comitetul executiv al fondului.

Vestea bună este că fondurile mutuale din agricultură vor putea despăgubi pierderile agricole cauzate de fenomene climatice nefavorabile – „seceta, îngheţul din timpul iernii sau inundaţiile, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial”. Compensaţiile financiare se vor plăti de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:

a) fenomenele climatice nefavorabile;

b) bolile animalelor;

c) organismele dăunătoare plantelor şi efectele măsurilor aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii;

d) incidente de mediu.

La capitolul „boli ale animalelor”, se vor lua în considerare bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în Anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE. În privința „organismelor dăunătoare plantelor”, acestea ”reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor conform Hotărârii Guvernului nr. 563/2007. Și termenul de „dezastru natural” este clar stipulat ca fiind ”un eveniment spontan de natura biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, în cele din urmă provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial”.

Se pot crea cel mult 5 fonduri mutuale

Dacă, înainte  fondu­rile puteau fi constituite de „membri care exploatează peste 30% din suprafața arabilă a Romaniei, inclusiv echivalentul în UVM (unitate vită mare) al animalelor deținute”, în forma de modificare, procentul a fost redus la 20%, ceea ce înseamnă că se vor putea înființa cel mult 5 fonduri mutuale.