Luni, toate bisericile creștine ortodoxe din România vor îmbrăca din nou straie de sărbătoare. În prezența enoriașilor veniți cu evlavie în casa Domnului, preoții vor oficia slujbe speciale prin care vor celebra marea zi de Schimbarea la Față. Află din Jurnalul de Ilfov, de ce credincioșii din toate colțurile țării celebrează la data de 6 august, cu bucurie, una dintre cele mai importante sărbători ale anului bisericesc!

Despre Schimbarea la Față se vorbește încă de prin secolul al V lea când marea sărbătoare era ținută sporadic. Cu toate acestea, abia din secolul al XII-lea, prin de-cizia luată de papa Calist III a fost consacrată definitiv drept mulțumire pentru biruința câștigată  de oștile creștine asupra turcilor. Practic, din anul 1456, creștinii cele-brează anual, Schimbarea la Față. Deși, la acea vreme încă mai era privită ca o inovație, sărbătoarea s-a generalizat. Chiar și așa, ea este considerată o sărbătoare ceva mai nouă în comparație cu celelalte praznice împărătești. La început, Schimbarea la Față a fost sărbătoarea aniversară a Bisericii Sf. Elena de pe muntele Taborului, un-de Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față. Cuvântările festive închinate în cinstea marii zile de 6 august s au păstrat și astăzi, tocmai de la Patriarhul Proclu al Constantinopolului, patriarhul Chiril al Alexandriei și papa Leon cel Mare. Există și un calendar liturgic al Ierusalimului din secolul al VII-lea, în care este indicată marea sărbătoare. În orice caz, din secolul al VIII-lea de când Sfinții Cosma de Maiuma și Ioan Damaschinul au compus imnuri pentru slujbă, sărbătoarea a fost generalizată.  

Cel mai mare miracol 

Dumnezeiasca Schim­bare la Față a Domnului este un mare eveniment din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un prealuminat praznic ce a avut loc în anul 33 al vieții Fiului lui Dumnezeu, ultimul an al propovăduirii Sale. Este un eveniment descris de Evanghelii în care Iisus Se schimbă la față pe muntele Tabor. Sărbătoarea amintește de una dintre minunile Mântuitorului în care El devine strălucitor, vorbește cu Moise și Ilie și este numit Fiul lui Dumnezeu.  După unii, acesta este cel mai mare miracol, completând botezul și arătându-ne nouă, oamenilor, perfecțiunea vieții în Rai. ’’Și după șase zile, Iisus a ­luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fra­tele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Iisus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.”   

Icoana dezvăluirii slavei Dumnezeiești  

În iconografie, miracolul este reprezentat prin aflarea lui Hristos în centru. Fața îi strălucește mai puternic decât soarele, iar hainele-i sunt mai strălucitoare decât lumina. De o parte și de alta stau Moise și Ilie, iar la picioarele Lui se află trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Cu toții sunt copleșiți de dezvăluirea slavei Dumnezeiești. Pentru că lumina văzută de apostoli pe muntele Tabor era însăși slava Dumnezeirii de care ne vom bucura în viața veșnică ce va să vină. 

Biserici care poartă hramul sărbătorii 

Biserica Schimba­rea la Față din Bucu­rești – Str. Cuțitul de Argint nr. 1, sector 4 (zona parcul Carol); 

Biserica Schimba­rea la Față din Bu­cu­rești – Str. Târgu-Neamț nr. 12, sector 6 (zona Ghencea);

Biserica Izvorul Nou din București – Șoseaua Mihai Bravu nr. 311, sector 3 (situată în apropierea Căii Dudeștilor, străzile Dristorului, străzile Laboratorului și cartierul nou Baba Novac);

Biserica Schimbarea la Față din Brașov – Bulevardul Saturn nr. 33 (lângă Micșunica);

Biserica Schimbarea la Față – Biserica Albă din Iași – Str. Albă nr. 3, municipiul Iași;

Schitul Sihla din Vatra Dornei – comuna Vânători, Șoseaua Pipirig – Vatra Dornei, județul Neamț (situată la 22 km de N-V de Târgu Neamț și la 3 km de Mănăstirea Sihăstria).

Biserica Schimbarea la Față din Brașov