Vineri, 10 februarie, Gelu Apostol, primarul comunei Cernica, a înmânat în sala mare de şedinţe a Primăriei, primele extrase de carte funciară pentru un sector cadastral compus din 106 imobile, reprezentând terenuri extravilane, înscrise în mod gratuit în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF).

PNCCF se desfășoară în perioada 2015 – 2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2.337 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) situate în mediul urban și rural la nivel național. Programul a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanțarea pentru lucrările de cadastru general este asigurată din veniturile proprii ale Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În prima etapă, din județul Ilfov, au beneficiat de cadastru general gratuit comunele 1 Decembrie, Copăceni și Clinceni.

Primarul Gelu Apostol ne-a declarat că intenționează să continue acest program în comuna Cernica, inclusiv pentru terenuri intravilane. ”O să încercăm să ajutăm oamenii pentru că cele mai ­mari probleme sunt la terenurile intravilane. Sunt preluate din tată în fiu și nu au putut să își facă actele. Primăria va încerca să ajute cu bani oamenii să își facă dreptul de proprietate. Este o acțiune foarte bună. Sperăm să se deruleze în continuare”, a mai spus Gelu Apostol.

primar 2jpg
Edilul din Cernica ia în calcul și cadastrarea în intravilan
primar 1
Primarul Gelu Apostol înmânează prima carte funciară

În situația în care, persoanele care au primit documentele de intabulare de la primărie, au printre beneficiari decedați, trebuie aduse documentele pentru etapa următoare, dezbaterea succesiunii. În acest sens, se depun la secretarul primăriei din localitate certificatul de deces al decedatului, trebuie precizat ultimul domiciliu al decedatului și de asemenea trebuie anunțați prezumtivii moștenitori, cu datele de identificare. Procedura o va face camera notarilor din raza unde proprietarul a avut ultimul domiciliu.

Dezbaterea succesiunii nu va mai fi gratuită dacă, în termen de doi ani de când s-a încheiat lucrarea, nu se încheie cu un certificat de moștenitor, iar în Cernica numărătoarea referitoare la acest subiect a început conform PNCCF din decembrie 2016.

Potrivit reglementărilor în vigoare, ANCPI asigură finanțarea în limita a 60 de lei per imobil pentru lucrările de cadastru. În situația în care consiliul local dorește să demareze lucrările pentru intravilan, se poate face acest lucru din bugetul primăriei care trebuie să aibă bani și să asigure cofinanțarea, urmând ca după intabulare să se primească înapoi 60 de lei, pentru fiecare imobil, indiferent de costuri.

Specialiștii spun că în momentul în care vor începe lucrările de cadastrare în intravilan, vor apărea adevăratele provocări. În extravilan, lucrurile au fost mai simple, dar în intravilan există multe litigii și conflicte care nu pot fi rezolvate, nici de primărie, nici de firma de cadastru. Evident, există prevederi legale pentru fiecare situație. Cei care sunt în litigiu, sunt obligați să meargă în fața judecătorului să le rezolve. Primăria nu poate să afișeze doi proprietari. Se va afișa un proprietar, iar dacă o altă persoană se consideră nedreptățită, vine și depune contestație. Dacă această contestație nu poate fi soluționată prin documente de către comisia de contestație, persoana în cauză are dreptul ca în termen de 15 zile să se ducă la instanță. În fapt, persoana respectivă este obligată practic să se ducă la instanță cu documentele de care dispune, pentru că altfel în evidență rămâne afișarea primăriei. În instanță trebuie tranșată problema printr-o hotărâre judecătorească.

Marian Nica, printre primii beneficiari

”Este o inițiativă bună a Oficiului de Cadastru și a primăriei, pentru că astfel se rezolvă problemele existente la nivel de comună deoarece au apărut suprapuneri. Sunt probleme și în intravilan, și în extravilan. Eu am avut cadastrele făcute, dar pentru că trebuiau rectificate pentru întreaga tarla, s-au luat toate și le-au fost schimbate coordonatele, în funcție de cum a fost nevoie. A fost o așezare logică a lucrurilor”, ne-a declarat Marian Nica (foto), unul dintre beneficiari.

marian nica

Cadastrarea permite impozitarea corectă

Cadastrarea tuturor imobilelor ajută și la impozitarea corectă de către autoritatea locală, în funcție de suprafața exactă, de categoria de folosință și de bunurile efective ale fiecărei persoane. Înscrierea în cartea funciară cu situația reală din teren se preia în evidența fiscală, iar impozitarea se face în mod real în funcție de ce dispune fiecare.

cetățeni 2
Proprietarii își confruntă cărțile funciare
cetățeni 1
Cetățenii primesc documentele de la primărie