Încercările de cumpărare de voturi prin oferirea de bani sau bunuri au constituit cele mai frecvente cazuri de încălcare a legii.

De la începutul campaniei electorale, pe 11 mai, și până în 22 mai au fost consemnate 187 de infracțiuni, a comunicat Ministerul Administrației și Internelor. Cele mai multe dintre aceste fapte au constat în oferirea de bani și bunuri în scopul cumpărării de voturi. Totodată, de la începutul campaniei electorale au fost date peste 270 de amenzi, în valoare de 101.750 de lei, şi au fost înregistrate peste 650 de incidente. În 151 de cazuri a fost vorba de distrugere şi degradarea de materiale electo-rale, iar în alte 138, de afişaj electoral în locuri nepermise. Cele mai multe incidente, 64% din total, s-au produs în mediul rural, conform analizei MAI. Potrivit unei sta-tistici a Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la începutul campaniei electorale, în 11 mai, şi până în 22 mai au fost sesizate 187 de infracţiuni, în special privind încălcări ale Legii 67/2004, pentru oferirea de bani sau bunuri. Potrivit MAI, 64 la sută din incidente, respectiv 423, s au produs în mediul rural. Sesizările au fost făcute, în principal, de către partidele politice, respectiv 256, reprezentând 39 la sută din totalul acestora. Cele mai multe incidente s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa, Bu-zău, Constanţa, Neamţ şi Braşov.

„În perioada amintită, efectivele MAI au fost implicate în asigurarea măsurilor de ordine publică la 1.158 de manifestări electorale”, potrivit statisticii MAI. Campania electorală pentru alegerile locale din 10 iunie a început în 11 mai şi se va încheia sâmbătă, 9 iunie, la ora 7.00. Alegătorii sunt chemați la urne duminică, 10 iunie, la ora 7.00.

Închisoare de la 6 luni la 5 ani

Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu vo-teze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi primirea acestora de că-tre alegători constituie infracţiuni şi se pedepsesc, potrivit legii, cu închisoare de la şase luni la cinci ani.Legea stabileşte că sunt contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală, precum şi afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise.