Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu, a anunțat că suma necesară implementării programului-pilot “Masa caldă în școli” este de aproximativ 34 milioane lei, cu finanțare de la bugetul de stat, fiecare copil urmând a primi o masă caldă în valoare de șapte lei/zi.

El a precizat că în program vor intra elevii și preșcolarii din 50 de școli din învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2016 – 2017.

„E un program-pilot care are scopul să contribuie la prevenirea și combaterea abandonului școlar. Masa caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor și preșcolarilor care participă la activități didactice în aceste 50 de unități școlare, în limita a șapte lei pe zi, pentru fiecare beneficiar și va înlocui programele ”Laptele și cornul” și ”Fructele în școli”. Suma necesară implementării programului-pilot e de aproximativ 34 milioane lei, iar finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat“, a afirmat Iolu.

După cum precizează Executivul, cele 50 de unități de învățământ preuniversitar au grade de complexitate și particularități educaționale diferite, sunt dispuse echilibrat la nivel național, în medii rezidențiale diverse, atât urban, cât și rural.

 

„O primă categorie din unitățile selectate include școli și grădinițe situate în medii geografice izolate sau greu accesibile – Deltă, munte, câmpie (zonă depopulată/zonă greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate – populație romă, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme de abandon parental, copii supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonului școlii, cutume și mentalități restrictive, în defavoarea minorului), în medii economice sărace. În cea de-a doua categorie, cu rol de incluziune socială, sunt incluse liceele și colegiile pedagogice, unități de învățământ complexe, care reunesc elevi din toate ciclurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Aceste unități de învățământ au și un procent ridicat de elevi proveniți din mediul rural“, precizează Executivul.