În anul școlar care-și va deschide porțile în toamnă, elevii de gimnaziu își vor îmbogăți cunoștințele învățând după o programă nouă. Ministerul Educației a aprobat ieri, o metodologie predare-învățare-evaluare care încurajează dezvoltarea competențelor elevilor, printr-o mai bună orientare a cadrelor didactice către strategii de creștere a calității educației.

Astfel, dascălii vor putea să-și dedice 75% din timp pentru predare, învățare și evaluare. Practic, vor avea mai mult timp pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev.

Elevii de clasa a V-a vor avea cărți noi

Potrivit Ministerului Educației, a fost semnat și Ordinul privind elaborarea manualelor școlare după care vor studia elevii de clasa a V-a. Mai exact, peste 150.000 de elevi vor primi manuale noi, în toamnă. „Documentul reglementează elaborarea și achiziția manualelor școlare pentru cei aproximativ 171.000 de elevi care vor intra în clasa a V-a, la toamnă. Intenția Ministerului Educației este ca acest proces, derulat în baza noilor programe școlare, să se finalizeze până la începutul anului școlar 2017-2018. Am discutat cu editurile de carte școlară posibilitatea de a elabora manualele într-un termen mai redus (trei luni) față de termenele anterioare, au fost de acord și le mulțumesc pentru asta. În acest context, trebuie precizat că am modificat în procedura de evaluare ponderea punctajului pe baza criteriilor de calitate. Acesta reprezintă 85% din punctajul total, iar ponderea punctajului pentru preț este de 15% din punctajul total”, explică ministrul Educației, Pavel Năstase.

Manualele uzate vor fi retipărite

Printr-un Ordin de ministru, manualele școlare aflate în stadiu avansat de uzură vor fi înlocuite cu altele, retipărite. Ministerul Educației a alocat deja, fonduri pentru acest program. „În acest sens au fost repartizate inspectoratelor școlare județene fondurile necesare pentru retipărirea manualelor școlare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018. Data limită pentru finalizarea acestei activități care presupune distribuția manualelor școlare în unitățile de învățământ este 14 iulie 2017”, informează Ministerul Educației.