Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. De aceea, în toate lăcaşele de cult ortodoxe din ţară şi din străinatate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă. Roagă-te şi tu pentru pacea şi mântuirea sufletelor eroilor din familia ta! Iată cum!

Pomeneşte, Doamne,

Pe cei ce întru nădejdea Învierii

Şi a vieţii celei ce va să fie au adormit,

Eroii Patriei, părinţii şi fraţii mei

Şi pe toţi cei care întru dreapta credinţă s-au săvârşit,

Şi iartă-le lor toate greşelile pe care cu cuvântul sau cu lucrul,

Sau cu gândul le-au săvârşit şi-i aşează pe ei,

Doamne, la locuri luminoase,

În locuri cu verdeaţă,

În locuri de odihnă,

De unde a fugit toată durerea, întristarea şi supărarea

Şi unde cercetarea feţei Tale veseleşte pe toţi sfinţii Tăi cei din veac.

Dăruieşte-le lor şi nouă Împărăţia Ta

Şi împărtăşirea bunătăţilor Tale celor negrăite şi veşnice

Şi desfătarea vieţii Tale celei nesfîrşite şi fericite.

Că Tu eşti Învierea şi odihna adormiţilor robilor Tăi,

Hristoase, Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm,

Împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte

Şi Preasfinţitului şi Bunului

Şi de viaţă făcătorului Tău Duh,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin!