Pentru 8 noi servicii prestate fermierilor TVA va fi scăzută de la 19% la 9%, potrivit unui proiect de ordin de ministru care completează lista lucrărilor în agricultură care bene­ficiază de această facilitate fiscală.

Cele 8 servicii sunt ur­mătoarele:

● Plantat culturi hor­ti­cole – viță de vie, pomi;

● Defrișare plantații viti­cole și pomicole;

● Insta­lare sistem de susținere, conducere și palisaj în plan­tații viticole și po­mi­cole;

● Instalare sistem de irigare/fertirigare în plan­tații viticole și pomi­cole;

● Instalare sistem de protecție antigrindină și antiploaie în plantațiile vi­ticole și pomicole;

● În­ființarea și menținerea re­­­­­gistrelor genealogice ale raselor de animale;

●De­­terminarea calității genetice a animalelor;

● Lu­crările specifice do­me­niului îmbunătățirilor funciare prevăzute de Ordinul MADR nr. 157/2011 pentru aprobarea Nor­me­lor metodologice pri­vind calculul şi plata ta­rifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, al­tele decât irigaţiile.

Noua propunere cu­prinde și modificări în pri­vința reducerii TVA la unele pesticide și semințe.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.382