De peste un deceniu, praznicul Întâmpinării Domnului din data de 2 februarie este considerată Ziua Internațională a Tineretului Ortodox. Anual, cu acest prilej, bisericile celebrează în mod deosebit tinerii. Prin cuvântările lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul noii generații în istoria Bisericii Ortodoxe și a omenirii, în general.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 388, ediția print

Cunoscut pentru iubirea părintească față de copii și tineri, de-a lungul timpului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și-a exprimat în nenumărate rânduri dorința de a-i sprijini, considerându-i “darul lui Dumnezeu pentru familie și pentru societate”. Explicând că “Biserica este alături de tineri și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român”, Părintele Patriarh a îndemnat întotdeauna “să-i învățăm pe tineri să afle în rugăciune izvorul iubirii curate și să trăiască viața lor pe pământ în lumina binecuvântării Părintelui Ceresc și a Bisericii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a simți intens lumina, pacea și bucuria Duhului Sfânt”. Căci “copiii și tinerii au nevoie să fie ascultați și încurajați. Ei sunt mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru umanitate și misionari ai Bisericii în lume. Ei trebuie ajutați și îndrumați, mai ales când idealul lor sincer se întâlnește cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creșterea și maturizarea lor înseamnă efort intelectual și fizic, speranță și perseverență”, spune Patriarhul României.

Patriarhul Daniel, despre tineri, în cuvinte părintești

  • Biserica noastră îi iubește pe toți tinerii;
  • Tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acțiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi;
  • Biserica este chemată să acorde o atenție deosebită tinerilor, apărând inocența, sinceritatea, curajul, dorința de înnoire și toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnității umane și a unei vieți sănătoase, precum și pentru căutarea mântuirii sau a vieții veșnice;
  • Tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale și sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităților locale;
  • Biserica este alături de tineri și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român;
  • Tinerii sunt prezentul activ și creativ al Bisericii;
  • Biserica lui Hristos îi cheamă pe tinerii ei să fie mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru umanitate și misionari ai Bisericii în lume;
  • Să-i învățăm pe tineri să afle în rugăciune izvorul iubirii curate și să trăiască viața lor pe pământ în lumina binecuvântării Părintelui Ceresc și a Bisericii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a simți intens lumina, pacea și bucuria Duhului Sfânt;

În cadrul Patriarhiei Române se acordă o atenție deosebită familiei, educației religioase a copiilor și activităților cu tinerii, oferind acestora posibilitatea de a-și dezvolta capacitatea de participare activă la viața și activitatea comunităților parohiale și la activitățile organizate de Biserică în favoarea tinerilor.

Rugăciunea Patriarhului României pentru copiii și tinerii de pretutindeni

Părintele Patriarh se roagă pentru copiii și tinerii de pretutindeni. Pentru ei, a compus personal numeroase scrieri duhovnicești. Vă prezentăm și noi, în cele ce urmează, una dintre rugăciunile compuse de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binele și protecția lor.

“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc, Care ai binecuvântat copiii şi ai zis: Lăsați copiii să vină la Mine şi ­nu-i opriți, Care ai privit cu drag pe tânărul ce Te-a întrebat: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața de veci, Tu Care ai înviat din morți pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe prietenul Tău Lazăr, binecuvântează cu harul şi cu iubirea Ta pe toți copiii şi tinerii din lume; ocrotește pe toți ­copiii botezați în numele Tău, însemnându-se cu semnul Crucii Tale; îndreptează tinerețile şi luminează cu lumina Ta cea sfântă viața tinerilor din Biserica noastră; sporește iubirea copiilor faţă de părinți şi a părinților faţă de copii, înmulțește râvna copiilor şi tinerilor pentru carte şi respectul şi recunoștința lor faţă de educatorii, învățătorii şi profesorii lor. Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vindecă mulțimea copiilor şi tinerilor bolnavi în familii, în spitale, în cămine de copii, alină-le suferința şi dăruiește răbdare şi dragoste celor care îngrijesc de ei: părinți, medici, asistente şi asistenţi. Doamne Iisuse Hristoase, Păstorule mult milostive, mângâie cu Duhul Tău Cel Sfânt, pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale tuturor sfinților, mulțimea copiilor orfani sau părăsiți de părinții lor, a copiilor întristați şi singuri, săraci şi neajutorați; dăruiește tuturor adulților dragoste părintească pe care să o arate copiilor fără de părinți şi fără de adăpost. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, dăruiește speranță şi tărie sufletească tinerilor dezorientați şi fără ideal, descurajați şi fără speranță pentru viitor; dăruiește părinților copiilor, slujitorilor Bisericii, autorităților civile şi tuturor oamenilor de bună credință sporită grijă pentru prezentul şi viitorul copiilor şi tinerilor din țara noastră, ca ei să poată simți că trăiesc sub binecuvântarea Ta, ­într-o ţară binecuvântată de Tine, într-un popor care poartă numele Tău de la creștinarea sa ca popor nou în lume. Binecuvântează, Doamne, pe toţi educatorii, învăţătorii şi profesorii care au grijă de copii şi tineri, îi ocrotesc şi îi îndrumă, îi ajută şi îi formează să devină oameni credincioși şi înțelepți, harnici şi darnici, buni şi cinstiți, milostivi şi curajoși, spre slava Preasfintei Treimi şi demnitatea poporului nostru. Amin!”

Biserica participă la formarea tinerelor generații

Ziua Internațională a Tinerilor Ortodocși a fost instituită în 1992 de Syndesmos (Organizația Mondială a Tineretului Ortodox), în cadrul celei de a 14-a Adunări Generale a organizației. Syndesmos a fost înființată în anul 1953 la Paris de un grup de tineri teologi din Finlanda, Franța și Grecia. “Biserica se alătură familiei și școlii în formarea tinerelor generații, inclusiv prin întâlnirile anuale ale tinerilor ortodocși din toată lumea, de la Baia Mare (2013 și 2014), Cluj-Napoca (2015), București (2016) și Iași (2017), taberele de tineret, pelerinajele, bursele de studii, oferirea de rechizite școlare și haine”, mai spune Părintele Patriarh. Anul acesta, întâlnirea tinerilor ortodocși din toată lumea a avut loc la Sibiu.

Sursa foto: Basilica.ro