Spitalul Clinic de Urgență București, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, anunță lansarea proiectului cu titlul „Luptă pentru viață! Îmbunătățirea competențelor personalului medical din serviciile de urgență în domeniile: boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat și boli endocrine”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea nivelului de competențe a 1.000 de profesioniști din sistemul medical, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, implicați în serviciile medicale de urgență, în unul dintre domeniile: boli cardio-vasculare, cancer, diabet zaharat, boli endocrine, prin furnizarea programelor de formare profesională specifică corelate cu standardele internaționale de calitate, derularea de simulări clinice, actualizarea/dezvoltarea unor noi programe de formare profesională în funcție de necesități și furnizarea de cursuri ANC, participarea la schimburi de bune practici. Proiectul se va implementa în cele opt regiuni de dezvoltare ale României: București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, Centru, Nord Est, Nord Vest și Vest, desfășurându-se pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 29 decembrie 2017 – 28 decembrie 2020, iar principalele rezultate preconizate sunt:

 • 8 campanii regionale și 20 de evenimente locale de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă;
 • 1000 de specialiști selectați, după cum urmează: 340 de medici, 600 de asistenți medicali și 60 de medici de familie;
 • 6 programe de educație medicală continuă pentru medici, creditate de Colegiul Medicilor din România;
 • 400 de medici (dintre care 60 de medici de familie) participanți la programele de educație medicală continuă;
 • 3 programe de educație medicală continuă pentru asistenți medicali creditate de OAMGMAMR;
 • 450 de asistenti medicali participanți la programele de educație medicală continuă
 • 340 de medici participanți la simulările clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor inovative achiziționate;
 • 8 mese rotunde regionale, în vederea identificării necesităților de actualizare/ introducere a noi standardelor ocupaționale;
 • 150 de asistenți medicali beneficiari de cursuri de formare profesională în ocupațiile noi/ actualizate;
 • 100 de profesioniști din domeniul medical (40 de medici și 60 de asistenți medicali) participanți la schimburile de bune practici din Italia;
 • 60 de medici participanți la congresele/ manifestările științifice internaționale de instruire privind noutățile din domeniul medicinei de urgență cu accent pe bolile cardiovasculare, cancer, diabet zaharat, boli endocrine.

Valoarea totală a proiectului este de 12.589.809,32 lei, din care 10.630.248,14 lei contribuția Uniunii Europene și 1.803.972,08 lei contribuție din bugetul național. În contextul evoluției rapide a societății, perfecționarea profesională continuă este un deziderat, iar conectarea permanentă la ultimele descoperiri medicale este esențială, dar și obligatorie în exercitarea profesiei medicale. Investiția în resursa umană, corelată cu resursele materiale necesare și inovative, împreună cu know-how-ul obținut prin schimburi de bune practici cu instituții din țări europene, vor conduce la schimbări în intervențiile chirurgicale în cazul pacienților cu boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat și boli endocrine.