Guvernul a adoptat, joi, prin hotărâre, Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi al structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019.

Potrivit unui comunicat de presă al MEN, aprobarea actului normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS şi actualizarea unor structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la cererile acestora, depuse în perioada 28 iulie 2017 – 28 ianuarie 2018.

În urma adoptării acestei Hotărâri de Guvern este introdusă o nouă specializare/un nou program de studii universitare de licenţă – Management şi audit de mediu în domeniul de licenţă Ştiinţa mediului.

Acul normativ certifică şi înfiinţarea a opt programe noi pentru studii de licenţă, iar pentru 105 specializări/programe de studii universitare de licenţă din 40 de instituţii de învăţământ superior au fost operate modificări ale capacităţii de şcolarizare, conform rapoartelor ARACIS.

Tot pe baza rapoartelor ARACIS, 36 de specializări/programe de studii universitare de licenţă din 18 instituţii de învăţământ superior (16 de stat şi două particulare) sunt acreditate.

În plus, la solicitarea acestora şi în baza hotărârilor senatelor universitare, opt facultăţi îşi modifică denumirea, iar Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu îşi schimbă structura.

Hotărârea Executivului mai consfinţeşte schimbarea statutului unei universităţi particulare autorizate care devine universitate particulară acreditată, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înfiinţarea Universităţii „Adventus” din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica – Ilfov.

Potrivit actului normativ, 35 de specializări din cadrul a opt instituţii de învăţământ superior (şase de stat şi două particulare) intră în lichidare, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, prin decizii adoptate în senatul universitar şi comunicate Ministerului Educaţiei Naţionale. Începând cu anul universitar 2018 – 2019, pentru aceste specializări nu se mai organizează admitere.

În acelaşi timp, la decizia Ministerului Educaţiei Naţionale, în baza raportului de monitorizare specială nr. 267/DGIU/04.12.2017, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara intră în lichidare cu toate programele de studii universitare, începând cu anul universitar 2018 – 2019.

Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare include domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi. Acestea sunt propuse de agenţiile de evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program.

Evaluarea externă a calităţii este realizată de ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).