La inițiativa conducerii prefecturii Ilfov, cu sprijinul APIA și al OCPI Ilfov, luni, 7 mai, a avut loc o primă întâlnire, la nivel local, cu fermierii care doresc să sprijine desfășurarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Articol apărut în nr. 401 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Reamintim că în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, cu finanțare pe sectoare din fondurile ANCPI, se desfășoară și în acest an lucrări de înregistrare sistematică, iar pentru fiecare UAT a fost alocată suma de 155.000 lei. Cu acești bani se pot realiza lucrări de înregistrare sistematică pentru aproximativ 2.500 de imobile, în fiecare UAT. Din dorința de a veni în întâmpinarea primarilor cu răspunsuri la toate întrebările legate de cadrul legislativ și procedura de desfășurare a acestor lucrări (termene, proceduri de lucru etc.), OCPI Ilfov a inițiat întâlniri de lucru cu reprezentanții primăriilor.  Ceea ce s-a și întâmplat pe 17 aprilie, cu reprezentanții primăriilor care au transmis deja solicitare de finanțare.

Unul din subiectele intens dezbătute a fost și posibilitatea ca fermierii care primesc subvenții de la APIA și care sunt direct interesați în clarificarea situației terenurilor pentru care primesc subvenții atât din punct de vedere al suprafețelor, cât și din punct de vedere juridic, să participe în calitate de inițiatori ai acestor lucrări la nivel local. Acest aspect este în concordanță cu noua Politică Agricolă Comună care va intra în vigoare începând cu 2020, conform căreia lucrurile sunt clare pentru că în directivele europene există obligativitatea din partea statelor membre să asigure identificarea în mod clar a parcelelor de teren prin numere cadastrale, astfel încât să se știe pe ce suprafețe se plătește subvenția.

OCPI Ilfov a atras atenția că dacă UAT-urile nu vor intra anul acesta în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, având în vedere termenul de 24 de luni pentru derularea contractelor privind lucrările de înregistrare sistematică, fermierii de pe teritoriul acestor comune se pot regăsi în situația de a pierde subvențiile, începând cu anul 2020.

Fermierii nu sunt suficient de bine informați

”Având în vedere că PNCCF pentru intabularea tuturor imobilelor se desfășoară cu prioritate pe terenurile extravilane pentru care se primesc subvenții de la APIA, este foarte important ca și fermierii să conștientizeze că, dacă până în 2020 proprietățile pe care le lucrează nu vor fi intabulate, s-ar putea să nu mai beneficieze de subvenții de la APIA. Modificările legislative din ultima perioadă au adus ca noutate și posibilitatea sponsorizării de către persoane fizice sau juridice a contractelor de cadastru sistematic. Este, așadar, foarte important ca fermierii să devină parte activă alături de primari, să identifice zonele care nu sunt intabulate și să ceară contractarea lor, de asemenea, să identifice persoane autorizate dispuse să deruleze aceste lucrări, să putem aduce astfel imobilele în cartea funciară. Și fermierii, persoane fizice sau juridice, pot avea un aport financiar la aceste contracte. Sunt multe contracte în derulare în județ, sperăm că toată lumea a înțeles și care sunt oportunitățile. Statul dă banii în fiecare an, fiecărui UAT. Cum am mai spus, este necesar ca acești bani să fie ceruți”, a explicat Ruxandra Ghiva, directorul OCPI Ilfov, la finalul întâlnirii, atrăgând atenția că termenul final până la care primăriile mai pot solicita în acest an banii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică fi­nanțate de ANCPI a fost prelungit de Guvern până pe 11 mai.

La întâlnirea de luni a reieșit că fermierii din județul Ilfov nu dispun de suficiente informații în privința programului de cadastrare, au nu­­meroase nelămuriri dar și nemulțumiri legate de modul în care interacționează cu primăriile. În acest context, a reieșit necesitatea  unor întâlniri comune cu primarii, pentru a lămuri aspectele legate de cadastrare, concluzia unanimă fiind acea că este foarte important să fie la aceeași masă și primarul și fermierul, pentru o mai bună gestionare a problemelor, împreună cu prefectura și specialiștii de la APIA. ”Fermierii nu cunoașteau modificările legislative, cum că pot participa și dumnealor cu o sumă de bani, sau că trebuie să întrebe primarii ce sectoare au ales, sau dacă au făcut cererile de finanțare. Pe de altă parte, dacă au fost făcute cererile de finanțare, fermierul poate cere sprijinul primarului pentru a introduce cu prioritate zonele agricole”, a mai precizat Ruxandra Ghiba.

Întâlniri comune fermieri-primari, în Ilfov

Întâlnirile comune fermieri-primari vor avea lor la Snagov, pe data de 17 mai, pentru Ciolpani, Periș, Balotești, Nuci, Gruiu, Moara Vlăsiei, Grădiștea, Petrăchioaia, Voluntari, Tunari, Otopeni, Afumați, Dascălu și Snagov,  apoi, pe 22 mai, la Măgurele, pentru Clinceni, Cornetu, Jilava, Vidra, Dărăști, (1 Decembrie și Copăceni nu vor participa deoarece întabularea este finalizată) și la Buftea, pentru Mogoșoaia, Corbeanca, Ciorogârla, Chitila, Domnești și Dragomirești, iar pe 24 mai la Brănești, pentru Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Cernica, Glina și Găneasa.

Marius Cristian Ghincea, prefectul de Ilfov, a declarat: ”Mă bucur că putem să discuta despre agricultură în județul Ilfov, că agricultura are un viitor, în contextul în care la Prefectură vin oameni care vor să dezvolte cartiere prin câmp, ceea ce nu reprezintă obiectivul autorităților locale. Doresc să fiu sigur că ați conștientizat problema cadastrului sistematic  de care avem nevoie cu toții și, totodată, poate ne veți întinde o mână de ajutor.”.

La ce se referă noile reglementari în domeniul cadastrului

Guvernul a aprobat miercuri, 18 aprilie, Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, act prin care este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea și eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Principalele schimbări prevăd în special că, până la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești se va constitui şi va funcționa cel puțin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Termenul iniţial era 31 decembrie 2017, însă acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal şi a imposibilităţii relocării personalului existent în cadrul ANCPI sau în instituţiile subordonate. În acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare și funcționare al ANCPI, în vederea suplimentării numărului de angajaţi.

De asemenea, sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, ca urmare a încheierii de contracte de finanțare cu ANCPI, pot să cuprindă atât imobile din extravilan, cât și din intravilan. La prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică se vor avea în vedere și terenurile care fac obiectul subvențiilor plătite de APIA.

Ordonanța mai prevede ca lucrările de înregistrare sistematică să poată fi efectuate atât la nivelul sectorului cadastral, cât și la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesară diminuarea termenului de soluționare a contestațiilor, pentru accelerarea finalizării acestora. Deschiderea cărții funciare se poate efectua în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar, indiferent de data actului. În cazul imobilelor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre de guvern, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat.