Ambele depozite de deșeuri – de la Glina și Vidra – funcționează fără Autorizație Integrată de Mediu

În cadrul celei mai recente ședințe a Colegiului Prefectural Ilfov, desfășurată la sfârșitul lunii mai, reprezentanții Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Ilfov și noua conducere a Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov (director Ciprian Stanciu) au detaliat problematica mediului la nivel județean.

Articol apărut în nr. 406 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Referindu-se la rezultatele controalelor efectuate de către comisarii de mediu ilfoveni la unitățile industriale, economice și sociale ale căror activități au impact asupra factorilor de mediu, pentru perioada 2017 – 2018, comisarul șef Emil Florin Grigore a vorbit despre 837 inspecţii (2017), respectiv 311 inspecții (ianuarie – aprilie 2018), despre 96 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.309.000 lei și 15 avertismente (2017), respectiv 23 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 290.000 lei și 2 avertismente (în primele 4 luni ale anului 2018).

În ceea ce privește războiul împotriva abandonării deșeurilor și descărcărilor ilegale de ape uzate vidanjate, Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria Ilfov au continuat controalele, însă problema rămâne una gravă. În acest context, sub­prefectul județului, Laurenția Georgeta Tortora a atras atenția și asupra depozitelor neautorizate de deșeuri inerte rezultate din activitatea de construcții, unele ”ridicate” pe fostele canale de desecare ale ANIF, acum devenite de nefolosit atunci când se impune evacuarea apei acumulate în exces la nivelul solului. ”În continuare, numărul amenzilor aplicate raportat la numărul controalelor este unul mic. Trebuie să aveți discuții serioase și o colaborare și mai intensă cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale din Ilfov. Aceștia trebuie să înțeleagă faptul că este și responsabilitatea lor să avem un județ mai curat”, a spus suprefectul.

Pentru perioada februarie 2017 – aprilie 2018 au fost aplicate, de către Garda de Mediu Ilfov și Jandarmeria ilfoveană, 32 sancțiuni contravenționale, însu­mând 564.000 lei (în 2017), respec­tiv 12 sancțiuni contra­ven­țio­nale, însumând 75.000 lei (în primele 4 luni ale anului 2018). Acestea au fost aplicate atât persoanelor fizice, cât și juridice, pentru abandonarea deșeurilor, pentru eliminarea finală a lor în locuri nepermise, pen­tru desfășurarea de activități de vidanjare fără autorizație de mediu.

Cum stăm cu gropile de gunoi?

În cazul celor două depozite de deșeuri menajere și asimilabile amplasate pe raza județului, cel de la Glina, administrat de SC Ecorec SA și cel de la Vidra, administrat de SC Eco Sud SA, situația este următoarea: l la groapa de gunoi de la Glina (cu o suprafață de 119 ha), Autorizația Integrată de Mediu (AIM) 57/01.06.2007 a fost revizuită pe 4.06.2008, cu valabilitate până pe 1.06.2017. Pentru extinderea ecologică a rampei de deșeuri, societatea deține Acordul de Mediu nr. 1981/18.12.2002 pentru “Ecologizarea și extinderea ecologică a rampei de gunoi Ochiul Boului”, valabil pe toată durata punerii în aplicare a proiectului. Societatea a fost sancționată contravențional, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 4, alin. 1, care prevede că ”este interzisă operarea fără autorizație integrată de mediu/autorizație de mediu a oricărei instalații sau instalații de ardere, instalații de incinerare a deșeurilor sau instalații de coincinerare”, și a primit și sancțiune complementară de suspendare a activității, până la obținerea actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. SC Ecorec SA a contestat măsura complementară de suspendare a activității, ­adresându-se instanței și solicitând anularea procesului verbal de contravenție. Astfel, până la pronunțarea unei soluții definitive, exe­cutarea procesului verbal de contravenție este suspendată atât în ceea ce privește amenda contravențională, cât și referitor la sancțiunea complementară de suspendare a activității. De asemenea, comisarii din cadrul Comisariatului General și din cadrul Comisariatului Județean Ilfov au aplicat sancțiuni contravenționale în conformitate cu Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și HG 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a solului și subsolului, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit comisarilor de mediu, în perioada aprilie – mai societatea a desfășurat acțiuni de împădurire a zonelor adiacente depozitului de deșeuri, fiind plantați 2.200 salcâmi în zona de intrare și pe marginea drumului interior, iar în zona de sud-vest, spre Popești-Leordeni, circa 4.000 salcâmi, iar lucrările se vor desfășura până la plantarea a 18.000 de salcâmi. Împădurirea realizată pe zona de vest, în 2016, are un procent de prindere al salcâmilor de circa 80% (aproximativ 16.000 salcâmi). Pentru final, comisarii au anunțat că, în urma controalelor efectuate, a fost impusă măsura de monitorizare a cantității și calității gazului pe secțiuni reprezentative ale depozitului, și sunt în curs de implementare 3 stații de monitorizare a emisiilor de ­biogaz pe laturile de vest și nord vest ale depozitului, către zonele rezidențiale.

l la groapa de gunoi de la Vidra, Autorizației Integrată de Mediu 25/15.10.2007, revizuită pe 3.08.2016, emisă de APM Ilfov, a fost valabilă până pe 15.10.2017. Pe 25.10.2017, la data controlului comisarilor ilfoveni de mediu, valabilitatea actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, respectiv Autorizația Integrată de Mediu, era, așadar, expirată, însă reprezentanții societății au prezentat solicitarea cu privire la depunerea documentației în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu. La fel ca și la Glina, și depozitul ecologic Vidra este o investiție privată, realizată în anul 2000, pe terenul deținut în baza contractului de concesiune încheiat, la acea vreme, la nivelul Consiliul General al Municipiului București. Depozitul ocupă 42 ha și cuprinde aria de depozitare de circa 38.6 ha, împărțită în 8 compartimente/celule și aria de servicii, de circa 3,3 ha. La data ultimei verificări în teren, 24.04.2018, s-a constatat că depozitarea deșeurilor se realizează în celula 5, construită în baza acordului de mediu 427/30.05.2000 și a Autorizației de construire 3714/24.04.2013, cu un grad de umplere de circa 32%. Nu au fost identificate deșeuri depozitate în altă parte și a fost implementat un sistem centralizat de captare, tratare, ardere controlată a gazului de depozit, pus în funcțiune la începutul acestui an. În prezent, sistemul de colectare a bio­gazului este compus din 69 de puțuri de captare biogaz interconectate și racordate la sistemul centralizat de captare, tratare, ardere controlată, însă măsurile impuse operatorului economic se mai referă la menținerea zonei active de depozitare a deșeurilor la maximum 2.500 mp, pentru evitarea apariției mirosurilor în zonă și semnalizarea zonelor active. Zona pe care nu se mai depozitează deșeuri se va acoperi cu material inert, iar apoi s-a impus întreținerea secțiunilor de colectare și scurgere a levigatului în șanțurile de colectare, astfel încât să fie asigurată scurgerea permanentă a levigatului către instalațiile de epurare și refacerea acoperirii cu material de acoperire a taluzurilor pe pantele pe care apele meteorice au spălat excesiv zona acoperită, astfel încât să fie evitat riscul eventualelor împrăștieri de deșeuri/materiale ușoare.

În așteptarea deciziei instanței, și la Vidra

În 2017, activitatea SC Eco Sud S.A. Vidra, respectiv activitatea desfășurată la depozitul ecologic, a făcut obiectul a două controale planificate, a unui control dispus de comisarul general și a 10 controale dispuse în baza Ordinului Ministrului Mediului nr. 1362/31.10.2017. Pentru neconformități au fost aplicate 6 sancțiuni: de 25.000 lei (aplicată de comisari din cadrul GNM – Comisariatul Județean Ilov), una de 2.500 lei, 3 în luna septembrie 2017 – în cuantum total de 140.000 lei și una – pentru desfășurarea activității după expirarea termenului de valabilitate a AIM (la data de 26.10.2017) – prin încheierea unei note de constatare și a unui proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 4, alin 1, în cuantum de 60.000 lei. Ca și la Glina, și cei de la Vidra au contestat în instanță măsura complementară de sistare a activității, impusă de comisarii de mediu, în acest moment existând pe rolul Judecătoriei Sector 2, respectiv a Judecătoriei Cornetu, două dosare cu acest obiect.

În 2018, au continuat controalele la Vidra și s-a aplicat deja o sancțiune contravențională în cuantum de 10.000 lei, pentru nerespectarea programului de automonitorizare, prin neasigurarea permanentă a suprafeței active de depozitare. Și a fost aplicat, de asemenea, un avertisment pentru nerespectarea măsurilor impuse prin controalele anterioare.

În așteptarea deciziei instanței, și la Vidra

În 2017, activitatea SC Eco Sud S.A. Vidra, respectiv activitatea desfășurată la depozitul ecologic, a făcut obiectul a două controale planificate, a unui control dispus de comisarul general și a 10 controale dispuse în baza Ordinului Ministrului Mediului nr. 1362/31.10.2017. Pentru neconformități au fost aplicate 6 sancțiuni: de 25.000 lei (aplicată de comisari din cadrul GNM – Comisariatul Județean Ilov), una de 2.500 lei, 3 în luna septembrie 2017 – în cuantum total de 140.000 lei și una – pentru desfășurarea activității după expirarea termenului de valabilitate a AIM (la data de 26.10.2017) – prin încheierea unei note de constatare și a unui proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în conformitate cu Legea 278/2013, art. 4, alin 1, în cuantum de 60.000 lei. Ca și la Glina, și cei de la Vidra au contestat în instanță măsura complementară de sistare a activității, impusă de comisarii de mediu, în acest moment existând pe rolul Judecătoriei Sector 2, respectiv a Judecătoriei Cornetu, două dosare cu acest obiect.

În 2018, au continuat controalele la Vidra și s-a aplicat deja o sancțiune contravențională în cuantum de 10.000 lei, pentru nerespectarea programului de automonitorizare, prin neasigurarea permanentă a suprafeței active de depozitare. Și a fost aplicat, de asemenea, un avertisment pentru nerespectarea măsurilor impuse prin controalele anterioare.