Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) a aprobat Programul integrat de transport public de călători pentru regiunea București-Ilfov. La ședință au participat președintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Marian Petrache, administratorul public al Capitalei, Sorin Chiriță, și primarii localităților ilfovene.

Articol apărut în Jurnalul de ilfov, ediția print, nr. 413

Programul aprobat face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030, elaborat pentru regiunea București – Ilfov și aprobat, în 2017, de CJI, municipiul București și de cele 40 de localități din județ, pentru îmbunătățirea, mo­dernizarea, dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul regiunii. Prin acesta se propune o rețea extinsă de transport integrat pe toată zona București – Ilfov, care să constituie o alternativă atractivă de deplasare, capabilă să satisfacă în mod optim nevoia de mobilitate a cetățenilor, contribuind astfel la diminuarea utilizării automobilului, la îmbunătățirea calității mediului natural și construit.

Transport public integrat, civilizat, în condiții de siguranță

Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a declarat că ”din 2013, când am realizat Strategia de Dezvoltare ORIZONT 2020 a județului Ilfov, am luat în calcul și am susținut realizarea PMUD, proiect pentru care am făcut demersuri constante către Guvernul României. În 2014, când s-a dat startul realizării planurilor de dezvoltare urbană durabilă pe 8 aglomerări urbane, numai datorită intervenției noastre a fost posibil ca planul să se facă pe toată regiunea București – Ilfov și nu doar pe București, așa cum era prevăzut. Acela a fost momentul când, practic, s-a luat decizia să avem un transport public integrat în această zonă, care să cuprindă Capitala și localitățile din Ilfov. ­S-au strâns date de la toate primăriile: număr de cetățeni în trafic, număr de mașini, firme, produse, s-au făcut analize și s-au simulat mai multe scenarii, care au fost puse în dezbatere. Am făcut campanii media de promovare a proiectului. La final, a fost votat un scenariu, care a fost acceptat și de către Guvern. Proiectul a fost votat în toate cele 40 de consilii locale ale orașelor și comunelor din Ilfov, a fost votat în ședința CJI, dar și în ședința Consiliului General al Municipiului București. (…) Am reușit înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, care funcționează începând din acest an. Aceasta implementează și gestionează noul serviciu de transport public”, a explicat Marian Petrache.

Serviciul de transport public de călători în regiunea București – Ilfov trebuie să asigure:

  •  satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul regiunii București – Ilfov,
  • creșterea nivelului de calitate a serviciului și de confort al utilizatorilor,
  • accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate,
  • informarea publicului călător
  • executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, si­guranță și confort,
  • corelarea capa­cită­ții de transport cu cererea de transport existent,
  • optimizarea func­țio­nării transportului public local, prin asigurarea unui cadru concurențial în conformitate cu prevederile legale și
  • stimularea cetă­țenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continuă a atractivității acestuia.

Tarif unic la nivelul regiunii București – Ilfov

Irinel Scrioșteanu, ad­ministratorul public al județului Ilfov, a declarat, la rândul său, că ”în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) a fost aprobat tariful unic la nivel regional, biletele pentru elevi și studenți vor fi subvenționate 50%, iar copiii sub 7 ani și pensionarii vor avea gratuitate pe mijloacele de transport în comun operate de Societatea de Transport București (STB)”.