Inițiatorul proiectului spune că noile reglementări elimină inechitățile din sistem

Stagiu minim de cotizare, noi perioade necontributive asimilate, redefinirea gradelor de invaliditate, prestație nouă pentru urmași, pensie minimă sau indemnizație socială sau noua formulă pentru calculul pensiilor – în analiza Comisiei de Dialog Social

În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social (constituită la nivelul Instituției Prefectului județului Ilfov) a fost dezbătut proiectul noii Legi ”privind sistemul public de pensii – care se bazează pe mai multe principii fundamentale, potrivit inițiatorului: contributivitate (plată în funcție de contribuție); egalitate (pensionarii care au aceeași vechime în muncă, dar au ieșit la pensie în momente diferite, primesc aceeași sumă de bani); solidaritate socială (generațiile în activitate susțin prin plata contribuțiilor lor, generațiile de pensionari și, în viitor, vor fi susținute, la rândul lor); imprescriptibilitate (dreptul la pensie nu se poate prescrie)”. Documentul se află postat, spre dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Muncii.

Articol apărut în ediția print, nr. 418

Pavel Sile, director executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov a făcut o serie de referiri la reglementările noi aduse de proiectul de lege, pornind de la definirea pensionarului – drept acea ”persoană care a realizat cel puțin stagiu minim de cotizare de 15 ani” (și/sau nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare). În continuare, directorul a vorbit despre redefinirea stagiului minim de cotizare, drept ”perioada minimă de stagiu recunoscută pentru a beneficia de pensie de limită de vârstă și pensie de invaliditate și care nu cuprinde perioadele asimilate” și despre modificarea condițiilor referitoare la contractul de asigurare socială – ”condiția realizării stagiului minim de cotizare anterior încheierii contractului; condiția privind vârsta (18 ani); posibilitatea asigurării retroactive (pentru maximum 5 ani anteriori lunii încheierii contractului și pentru perioade neconsecutive).

De asemenea, s-a punctat modificarea venitului minim care constituie baza de calcul a CAS în cazul contractelor de asigurare. Potrivit proiectului de lege, acesta va fi dat de ”câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare facultativă (ambele tipuri)”. În continuare, s-a precizat că vor fi introduse noi perioade asimilate stagiului de cotizare – adăugate celor deja cunoscute – și anume – masterul și doctoratul – însă, atenție! – acestea vor fi recunoscute doar în situația în care au fost urmate pe durata studiilor normale ori pe durata unui ciclu de studii universitare!

O altă reglementare nouă se referă la dreptul femeilor de a opta în privința vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (”la 63 ani sau la vârstele prevăzute în anexa 5 a documentului, în perioada de creștere eșalonată. Pensionarea la vârstele din anexă se face tot în condițiile pensiei de limită de vârstă și nu reprezintă o anticipare!”, s-a precizat de către Pavel Sile).

Categorii de pensii

În ceea ce privește recunoașterea, ”ca specie a pensiei pentru limită de vârstă, a fostei pensii anticipate” – condiția este, potrivit noii legi, realizarea stagiului complet de cotizare și depășirea acestuia cu până la 8 ani; stagiul complet cuprinde și perioadele asimilate, cu excepția pensiei de invaliditate; iar reducerea este de cel mult 5 ani. Pentru persoanele cu handicap, se vor introduce condiții mai avantajoase de pensionare, prin eliminarea condiției referitoare la ”handicap preexistent” calității de asigurat.
Un alt capitol al proiectului de lege face referire la reglementarea unei forme avantajoase de pensionare pentru femei – spre exemplu, reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 ani (dacă s-a realizat stagiu minim de cotizare; iar femeia a născut și crescut până la 16 ani cel puțin 3 copii. De la al patrulea copil se oferă bonus câte un an în plus de reducere a vârstei standard de pensionare/pentru fiecare copil).
În cazul pensiei de invaliditate, se introduce condiția stagiului minim de cotizare. Însă aceasta nu înseamnă că persoanele care au un stagiu mai mic nu vor mai primi pensie sau nu vor mai fi încadrate în grad de invaliditate! Aceste situații vor fi reglementate prin legea privind indemnizațiile sociale, ca indemnizație socială pentru invaliditate. De asemenea, noua lege redefinește gradele de invaliditate, pentru a da posibilitatea pensionarilor din această categorie să desfășoare anumite activități profesionale independente, în paralel, pensia de invaliditate putând fi cumulată cu veniturile din aceste activități.

Pensia de urmaș sau prestația nouă – ”ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor” prevede o serie de condiții de acordare: realizarea stagiului complet de cotizare (prevăzut în Anexa 5 a proiectului de lege); împlinirea vârstei standard de pensionare, adică să fie beneficiar de pensie de limită de vârstă; faptul că soțul supraviețuitor nu s-a recăsătorit; durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani și nu a optat pentru pensie de urmaș. Cuantumul este de 25% din pensia soțului decedat, iar suma totală (pensia proprie + ajutorul lunar) să fie mai mică sau egală cu 80% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Se menține și opțiunea actuală de a lua 50% din pensia soțului decedat, cu renunțarea la pensia proprie.

O nouă formulă pentru calculul pensiei

Proiectul de lege prevede următoarea schemă:
Pensie = nr. total de puncte x VPR (valoarea punctului de referință). VPR pentru anul 2021 este stabilit la 1.875 lei/25, iar 25 este nivelul mediu al stagiilor complete de cotizare (atât pentru femei, cât și pentru bărbați) prevăzute de legislațiile anterioare.
Așadar, VPR = 75 lei și se majorează anual cu rata inflației.

Cuantum minim al pensiei

Cuantumul minim este acel prag sub care pensia rezultată din aplicarea formulei de calcul NU poate coborî. Aceste praguri se calculează doar pentru acele persoane care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare. Regula generală va fi, așadar, la o vechime de minimum 15 ani, minimum 45% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Plus 1% pentru fiecare an în plus peste stagiul minim, dar nu mai mult de 75% din salariul minim brut pe țară garantat în plată. Excepțiile sunt: la pensia de urmaș cu mai mulți urmași – fiecare dintre urmași are dreptul la 30% din salariul minim brut pe țară garantat în plată; iar pensionarii pentru limită de vârstă care au realizat stagiul minim de cotizare, cuprins între 10 ani şi 15 ani, primesc 40% din salariul minim brut pe țară garantat în plată + 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv. La acordarea cuantumului minim se iau în considerare și pensiile obținute în alte sisteme neintegrate, inclusiv pensiile internaționale și alte indemnizații. Cuantumul pensiei minime se modifică ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe țară.

Pensia se va putea cumula cu salariul

Se va elimina interdicția de a cumula pensia cu salariul, pentru toate categoriile de pensii și pentru toate tipurile de venit prevăzute de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora. Excepție vor face ”soţul supravieţuitor care (…) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Tot excepție este și pensia anticipată în situația celor care realizează venituri în baza unui contract de muncă, raport de serviciu sau din funcții de demnitate publică, precum și ca șomeri.

Se poate opta pentru indemnizație socială

Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între noul cuantum al pensiei – recalculat după noua formulă – și indemnizația socială – prestație care va fi reglementată printr-o lege specială. Evident, opțiunea va interveni doar în situațiile în care pensia recalculată va fi mai mică decât valoarea indemnizației sociale! Termenul de exercitare a acestui drept este de 3 luni de la data comunicării notificării de către Casa Națională de Pensii Publice, iar cei care nu optează în acest termen rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității. Înainte de aplicarea efectivă a legii, opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozile de la ghișee.
Pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare la data stabilirii dreptului la pensie, nu sunt obligați să opteze între una sau cealaltă categorie de venituri.