Repartizarea către UAT-uri a cotei de 6% din impozitul pe venit – cât au primit orașele și comunele
Modificări de organigramă, statut și regulament de organizare și funcționare – pentru o administrație eficientă, eficace și modernă

Consiliul Județean Ilfov (CJI) a convocat pe 21 aprilie 2021 ședință ordinară, derulată prin intermediul platformei Cisco Webex, pe Ordinea de zi fiind trecute 20 de proiecte de hotărâri. 

”Proiecte de infrastructură rutieră, bugetul CJI pentru 2021, dar și modificarea organigramei Consiliului sunt doar câteva dintre ele. Toate proiectele au fost aprobate cu unanimitate de voturi”, a anunțat, la final, vicepreședintele CJI, Ștefan Rădulescu, delegat de președintele CJI, Hubert Thuma, să conducă ședința.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 546

”Prioritare rămân investițiile în sănătate și infrastructura rutieră și mobilitate. Am alocat în cadrul bugetului sume considerabile pentru spitalele pe care le avem în coordonare. Trebuie să menționez faptul că am fost nevoiți să suplimentăm sumele alocate către Spitalul Județean Ilfov, fiind spital-suport COVID și unul dintre cele mai mari centre de vaccinare la nivelul regiunii București-Ilfov, alături de Spitalul de ­Obstretică-Ginecologie Buftea. (…) Vom fi eficienți în gestionarea bugetului. Vom depune toate eforturile în acest sens”, a mai menționat Rădulescu. În completarea acestei declarații, Vincențiu Voicu, vicepreședinte CJI, a făcut referire la sprijinul administrației județene acordat autorităților locale, acolo unde nu sunt resurse financiare suficiente,  ”prin preluarea în domeniul public al județului, ori în administrarea CJ Ilfov, a unor sectoare de drum care necesită urgent lucrări de modernizare. Acesta este cazul și unor porțiuni de drum din localitățile: Domnești, Periș și Snagov, unde vom putea veni în ajutor. Aceste proiecte de hotărâri au fost aprobate de către toți participanții la ședință”, a precizat și Vincențiu Voicu.

”A fost adoptat bugetul anual al Consiliului Județean Ilfov – un buget destul de strâns, cu ceva goluri și provocări. Cea mai mare îngrijorare ține de Spitalul Județean Ilfov – suport COVID și centrul de vaccinare – ale cărui costuri de funcționare solicitate n-au fost integral acoperite, vom vedea la rectificări. Grupul consilierilor USR-PLUS a propus trei amendamente în prealabil precum și altul ad-hoc în ședință. Vestea bună e că un amendament a fost adoptat și propunerea va fi integrată în bugetul pe 2021 și în lista de investiții a CJ Ilfov. E vorba de modernizarea DJ 101A Ostratu – Periș, în acest moment neasfaltat, în special secțiunea Ostratu – intersecție cu drumul de legătură către cartierul rezidențial Flamingo – o comunitate care se luptă de ani de zile cu gropile și bălțile pentru accesul la proprietăți. Alte amendamente au fost respinse, din păcate. Unul din amendamente solicita finanțarea unei campanii de informare și conștientizare pentru calitatea aerului, altul solicita un studiu de oportunitate pentru înființarea unui proiect pilot de tip ”Smart Parking” pentru autoturisme și biciclete în proximitatea noului P.O. Otopeni de pe magistrala 700 de cale ferată – aici a avut loc un proiect de modernizare CFR cu dublarea căii ferate pe porțiunea Mogoșoaia – Balotești și construcția unei noi mini-gări (P.O.) pe Str. Gării Balotești, lângă DN 1, la granița administrativă Otopeni/Balotești/Corbeanca. Vom încerca să păstrăm pe agendă această idee și sunt semnale că vom rediscuta subiectul anul acesta”, a detaliat, pe pagina sa de Facebook, consilierul județean USR-PLUS, Gabriel Cărbunaru.

Bugetul total al județului, aproape 240 de milioane de lei

Bugetul total al jude­țului Ilfov, aprobat de către consilierii județeni, este de 239.336.238 de lei. Bugetul pentru ”Autorități executive” are o valoare totală de 56.796.000 de lei, ”Alte servicii publice generale” – 10.763.800 de lei, ”Dobânzi” – 9.228.000 de lei, ”Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională” – 1 milion de lei, ”Învățământ” – 8.331.000 de lei, ”Sănătate” – 41.747.772 de lei, ”Cultură, recreere și religie” – 10.912.200 de lei, ”Asigurări și asistență socială” – 44.457.466 de lei, ”Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” – 1,6 milioane de lei și ”Transporturi” – 54.500.000 de lei. Prin proiect s-au aprobat numărul de posturi și cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, programul obiectivelor de investiții pe anul 2021 și bugetele de venituri și cheltuieli ce se includ în bugetul consolidat al CJI. Legat de aceste bugete de venituri și cheltuieli, sunt menționate ”sume din fonduri extrabugetare – 14.133.000 de lei”, pentru Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru bolnavi cronici Domnești – 500.000 de lei, Căminul pentru persoane vârstnice Periș – 900.000 de lei și Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov – 12.733.000 de lei; ”sume alocate de Ministerul Sănătății” – prin Casa de Asigurări de Sănătate – 171.951.737 de lei, pentru Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca – 29.696.518 de lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 110 milioane de lei și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – 32.255.221 de lei și prin Direcția Județeană de Sănătate Publică – 17.705.000 de lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 17.399.000 de  lei și pentru Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – 306.000 de lei; ”venituri proprii estimate a se încasa în sumă de 2 milioane de lei” – Spitalul de Psihiatrie de la Bălăceanca – 900.000 de lei, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – 600.000 de lei și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 500.000 de lei; ”sume aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă – 10.721.781 lei” – Spitalul de Psihiatrie de la Bălăceanca – 156.664 de lei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 9.062.000 de lei și Spitalul din Buftea – 1.503.117 lei și ”sume alocate din bugetul local al CJI – 23.300.000 de lei” – Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca – 1,8 milioane de lei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – 18 milioane de lei și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – 3,5 milioane de lei.

La finalul proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului este menționat capitolul ”Transporturi – sursa C”, cu suma totală de 63.197.646 lei, reprezentând cheltuieli pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin Hotărârea CJI 28/19.03.2021.

Deblocarea și utilizarea unei sume din excedent

Un alt punct de pe Ordinea de zi a vizat aprobarea deblocării și utilizării a 73.029.756 de lei, din excedentul anual al bugetului local al județului, rezultat la 31.12.2020, ”pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare” (conform anexei prevăzute în proiect, care poate fi consultată pe site-ul CJI).

Repartizarea către UAT-uri a cotei de 6% din impozitul pe venit

S-a aprobat, de asemenea, repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.134.000 de lei, pentru anul în curs, unităților administrativ-teritoriale. Astfel, s-au repartizat către comune – 24.634.000 de lei și 2,5 milioane de lei către orașele ilfovene. Au primit câte 500.000 de lei comunele Afumați, Brănești, Clinceni, Dobro­ești, Domnești, Mogoșoaia și Tunari și orașele Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele și Pantelimon. Comunei Dărăști i s-au repartizat 700.000 de lei, iar comunelor Corbeanca, Cornetu și Găneasa – câte 750.000 de lei. 800.000 de lei s-au repartizat comunei Jilava și câte un milion de lei comunelor Dascălu și Snagov. Copăceni a primit 1,2 milioane de lei, Vidra – 1,3 milioane de lei, 1 Decembrie 1.384.000 de lei și comunele Ciolpani, Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei și Nuci – câte 1,4 milioane de lei. Câte 1,5 milioane de lei s-au repartizat comunelor Cernica, Periș și Petrăchioaia.

S-au modificat organigrama, statul de funcții și regulamentulului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul CJI

Consilierii județeni au aprobat modificarea organigramei aparatului de specialitate din cadrul CJI, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare. Potrivit noii organigrame, numărul total de posturi în aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov este de 361. Dintre acestea, 3 posturi sunt pentru demnitari – președintele CJI și cei 2 vicepreședinți, 1 post secretar general al județului, 1 administrator public, 40 de funcții publice de conducere (arhitect șef, directori generali, directori executivi, directori executiv adjuncți, șefi Serviciu și șefi Birou) și 161 de funcții publice de execuție (auditori, consilieri, consilieri juridici, consilieri achiziții, referenți), 12 funcții contractuale de conducere (directori, șefi de Serviciu și Birou) și 143 de funcții contractuale de execuție (consilieri, referenți, șoferi, îngrijitoare, muncitori calificați și necalificați).

”Având în vedere Strategia de dezvoltare a județului Ilfov 2020-2021, precum și obiectivul de a asigura cetățenilor servicii publice de calitate, consider necesară eficientizarea activității aparatului de specialitate al județului Ilfov – Consiliul Județean. Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii CJI, se propune modificarea organigramei și a statului de funcții, cu încadrarea cheltuielilor aferente posturilor aprobate în proiectul bugetului consolidat de venituri și cheltuieli ce urmează a fi propus pentru anul 2021, la nivel UAT – județul Ilfov – Consiliul Județean. (…) Angajamentul asumat prin programul privind prioritățile de dezvoltare și revitalizare ale județului Ilfov stă la baza propunerii de reorganizare a structurilor funcționale ale aparatului de specialitate al CJI, prin aplicarea principiilor de management public modern. Structura de personal propusă este construită astfel încât să răspundă cerințelor de eficiență și eficacitate ale unei autorități publice locale moderne”, se menționează în referatul de aprobare atașat proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov, semnat de președintele CJI, Hubert Thuma.