După aprobarea Ordinii de zi și a procesului verbal încheiat după şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov (CJI), din 28 ianuarie 2015, în ședința din 12 februarie a.c., consilierii județeni au votat mai multe proiecte de hotărâri, cel mai important fiind bugetul local al Ilfovului, pe 2015.

Documentul face referire, evident, la volumul veniturilor și structura acestora pe surse, precum și la cheltuieli pe destinații. Astfel, capitolul – ”Autorități executive” – are alocat un buget total de 82.977.976 lei, ”Alte servicii publice generale” – 8.454.500 lei, ”Dobânzi” – 21.932.168 lei, ”Apărare, ordine publică și siguranță națională” – 1.100.000 lei, din care pentru Centrul Militar Județean Ilfov, suma de 400.000 lei, iar pentru ISU Ilfov – 700.000 lei, ”Învățământ” – 12.654.400 lei, ”Sănătate” – 76.772.347 lei, ”Cultură, recreere și religie” – 3.890.000 lei, ”Asigurări și asistență socială” – 65.976.653 lei, ”Protecția mediului” – 383.200 lei, ”Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”- 1.825.104 lei, ”Camera Agricolă județeană” – 484.000 lei și ”Transporturi” – 15.872.415 lei.

Și, tot referitor la bugete, consilierii județeni au aprobat și proiectul privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2014, în valoare de 86.574.138 lei.

Vot pentru Planul de ocupare a funcțiilor publice

În continuarea șe­dinței, s-a aprobat Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru 2015, pentru aparatul de specialitate al CJI, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, dar și proiectul privind or­ganizarea rețelei școlare de învățământ special din Ilfov, pentru 2015-2016.

Undă verde pentru definitivarea Programului anual de achiziții publice pe 2015

Programul anual al achizițiilor publice cuprinde totalitatea contractelor pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului bugetar și a fost stabilit prin HCJI 123/15 decembrie 2014, privind stabilirea ”Programului anual de achiziții publice pe 2015”. Pe parcursul execuției bugetare, programul se poate actualiza, pentru a fi pus de acord cu situațiile concrete cu care se confruntă autoritatea contractantă, cu condiția asigurării fondurilor necesare realizării acestuia. Execuția lucrărilor care alcătuiesc programul sus menționat va fi finanțată din bugetul județean și alte surse legal atrase.

Inventariere cu unanimitate

Proiectul privind apro­barea rezultatului inventarierii pe anul 2014 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov a trecut cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni. Rezultatele inventarierii pe 2014 au fost înscrise de către comisia care a realizat aceasta într-un process verbal, înregistrat la CJI cu nr. 13359/23.12.2014.

Alocație mărită

Nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte, persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice ins­titu­ționalizate în centre publice din structura ­DGASPC Ilfov, în Căminul pentru persoane vârstnice Periș și Centrul județean Ilfov de asistență medico-socială pentru bolnavi cronici de la Domnești,a crescut de la 12 lei la 16,6 lei, ca urmare a emiterii, în luna octombrie 2014, de către Executiv, a HG 903 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.

Asociere cu județele Dâmbovița și Ialomița

Au primit votul consilierilor județeni și proiectele de hotărâri privind asocierile județului, prin CJI – cu Dâmboviţa – Consiliul Judeţean Dâmboviţa – în vederea promovării şi implementării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ101B, care face legătura dintre DN1A, trece pe teritoriul Ilfovului, se intersectează cu DN1 și, din localitatea Ghermănești / Snagov, face legătura cu autostrada A3 și prin Centura București face legătura cu autostrada A2”, dar și cu Ialomiţa – Consiliul Judeţean Ialomiţa – în vederea promovării şi implementării proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ101 care face legătura dintre DN 1, autostrada A3 și trece prin Ialomița, se intersectează cu E85 și, în județul Călărași, se intersectează cu autostrada A2”.

Investiția se încadrează în POR 2014-2020, iar CJI este con­știent de importanța pe care o are implementarea acestui proiect pentru creșterea gradului de accesibilitate în regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia, in­tenționând în acest sens atât promovarea proiectului pentru obținerea de fonduri nerambursabile, structurale, sau guvernamentale, cât și punerea la dispoziție a unor resurse financiare proprii pentru acoperirea costurilor ce nu pot fi susținute prin intermediul fondurilor nerambursabile.

Punctul ”Diverse” de pe Ordinea de zi, aprobat de asemenea cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni prezenți la ședință, a făcut referire la menținerea, și în 2015, a taxelor și tarifelor la nivelul anului 2013.