Printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe 4 ianuarie 2019 pe pagina sa oficială, Ministerul Agriculturii a stabilit sumele pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) din sectorul vegetal și din sectorul zootehnic.

În cele ce urmează, vă facem cunoscute sumele pentru ajutoarele naționale tranzitorii din sectorul vegetal.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil – ANT 1, precum și pentru culturile de: in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5 şi sfeclă de zahăr – ANT 6, care se acordă pentru anul de cerere 2018, în limita sumei de 105.944,000 mii euro, în echivalent 494.101,628 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2019 şi care se distribuie astfel:

● 102.361,800 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;

● 6,600 mii euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;

● 1.656,200 mii euro pentru tutun;

● 100,800 mii euro pentru hamei;

● 1.818,600 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

Care sunt culturile amplasate pe teren arabil

■ cereale pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez şi alte cereale;

■ leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole şi alte leguminoase pentru boabe;

■ rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere şi alte rădăcinoase;

■ plante industriale, din care: plante textile – in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale şi aromatice;

■ legume: tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni şi alte legume;

■ furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) şi alte furaje verzi în teren arabil;

■ căpșunerii;

■ loturi semincere;

■ alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere şi solarii.

Cuantumul per hectar al ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor la suprafeţele eligibile corespunzătoare ANT 1-6.

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii se fac în lei, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 351 din 1 octombrie 2018.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.434