APIA informează că, în perioada  25 aprilie, ora 11:00 – 15 mai 2017, ora 16:00 (prima sesiune), primește Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014 – 2020.

După încheierea perioadei de depunere menționată mai sus, cererile de sprijin pot fi modificate de către solicitanți până la data de 31 mai 2017, ora 16:00. Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Județene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Beneficiarii vor fi notificați de Centrele Județene APIA cu privire la rezultatele selecției, ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

Informații generale

Beneficiarii vor putea aplica pentru această schemă de ajutor de stat numai după executarea ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei.

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, a avut ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului, prin  promovarea de angajamente voluntare care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor. Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

Tipuri de angajamente și valoarea acestora

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:

■ Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,

■ Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Sprijinul nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:

● 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1; ● 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de  117.803.922 euro.

Toate documentele necesare accesării acestei scheme sunt disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, numărul 349