APIA informează că primește cereri pentru ajutorul excepțional reglementat destinat crescătorilor de porcine care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru creșterea, îngrășarea și/sau reproducția porcinelor, înregistrate în RNE. Beneficiarii care au ferme sub angajament în cadrul Măsurii 215 vor depune cereri la Centrele județene APIA unde au depus cererea de ajutor/plată aferentă Măsurii 215 – Pachet (a). Beneficiarii care nu se află sub angajament în cadrul Măsurii 215 – Pachet (a) pot depune cererea de solicitare ajutor excepțional la Centrul județean APIA unde își au înregistrat sediul social. Cererile de solicitare a ajutorului excepțional pentru sectorul de creștere porcine se depun la Centrele județene APIA până la data de 8 aprilie 2016, inclusiv.

Condiții obligatorii pentru fermieri:

● să fi livrat direct sau prin terți și să fi clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor HG nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie — 31 august 2015; ● să fi livrat și/sau să fi transferat scroafe și/sau scrofițe de reproducție în perioada 1 ianuarie — 31 august 2015.

Documente necesare:

n copii de pe avizele de însoțire și rapoartele de clasificare care să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii, copii de pe facturile și rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea directă sau prin terți și clasificarea porcilor în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015; n copii de pe facturile de livrare a scrofițelor de reproducție, de pe avizele de însoțire a scrofițelor de reproducție de la o fermă la alta a aceluiași crescător, de pe actul de mutație a scrofițelor de reproducție la categoria scroafe; n documentul de mișcare lunară și cumulată a efectivelor de scroafe, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015; n fișa urmăririi activității la porcine, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Fondurile alocate

Suma totală pentru sectorul de creștere porcine este de 2.372.804 euro, echivalent în lei la cursul BCE din data de 16 octombrie valabil și pentru data de 17 octombrie 2015, respectiv 4,4167 lei/euro, după cum urmează: ● 2.072.804 euro pentru activitatea de creștere și îngrășare din exploatații; ● 300.000 euro pentru activitatea de reproducție din exploatații. Suma cuvenită fiecărui producător agricol se calculează de către APIA astfel:

a) se împarte suma prevăzută la lit. a) la efectivul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015, dar nu la mai mult de 300 mii de capete pe beneficiar;

b) se împarte suma prevăzută la lit. b) la efectivul mediu de scroafe și/sau la efectivul de scrofițe de reproducție, livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.