Norme pentru cei ce utilizează tratamente  fitosanitare

Fermierii care utilizează produse de protecţia plantelor (PPP), sau beneficiază de tratamente fitosanitare, trebuie să ia măsuri pentru reducerea riscului la intoxicaţiile cu PPP a familiilor de albine.De asemenea, şi operatorii economici care utilizează seminţe tratate cu unul din produsele neonicotinoide notificate trebuie să ia măsuri pentru protejarea albinelor.

Iată care sunt obligaţiile fermierilor:

• să înştiinţeze în scris, cu cel puţin 48 ore înainte de începerea tratamentului cu PPP, consiliile locale, primăriile pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe, conţinând următoarele date: locul tratamentului; data începerii şi durata tratamentului; denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia; metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută tratamentul.

• să efectueze tratamentele numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire.

• suprafeţele înfiinţate în această primăvară cu seminţe tratate cu una din cele 3 neoni­co­tinoide vor fi marcate în câmp prin Plăcuţe de avertizare a solelor purtând sintagma floarea soa­relui/porumb tratat cu unul din produsele: Cruiser/Nuprid Al/Poncho/Seedoprid.

• semănătorile folosite la însămânţarea acestor culturi vor fi dotate cu echipamente adecvate (de­flectoare) pentru incorporarea în sol şi reducerea la minimum a emisiilor de praf (din aer) generate.

• fermierii au obligaţia de a anunţa primăriile şi apicultorii de zona unde se vor semăna aceste sole şi de pe­rioada în care se va derula acțiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate mai sus.

• toţi utilizatorii de PPP vor ţine şi vor completa, la zi, Registrul de evidență a tratamentelor pe culturii “inclusiv parcele semănate cu s.a. neonicotinoide. Art.67 al Reg. (CE)1107/2009.

• În perioada înfloririi culturilor, a pomilor fructiferi a căror polenizare se face prin insecte, tratamentele se execută numai cu produse de protecţia plantelor, selective pentru insectele polenizatoare, albine, bondari, muşte etc. Calypso 480 SC, Mavrik 2 F; Mospilan 20 SG; Biscaya 240 OD (pomi fructiferi, culturi de cereale şi rapiţă).

Consiliile locale şi primăriile au obligaţia de a anunţa, în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 ore înainte, pe apicultorii care au vatra de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, situată în raza teritorială a localităţii, asupra efectuării tratamentelor, pe terenurile agricole sau silvice, cu substanţe chimice PPP, în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.