Ministerul Agriculturii supune dezbaterii publice Ordinul privind normele tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2020. Absența noului Registru Agricol este o problemă pentru fermierii care solicită subvenții de la APIA și cărora li se cere, la depunerea cererii, o copie după acest act.

Registrul Agricol este documentul oficial de evidență primară unitară în care sunt înscrise date privind exploatația agricolă: ● terenurile aflate în proprietate, identificate pe parcele; ● categoria de folosință a terenurilor, modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv; ● suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi; ● suprafețe ne­cultivate, ogiare; ● su­pra­fața cultivată în sere, solarii și alte spații protejate; ●suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității; ● suprafața cultivată cu legume, cartofi, în grădinile familiale; ● numărul pomilor; ● suprafața plantațiilor pomicole; ● alte plantații pomicole aflate pe teren agricol; ● pepinie­re viticole; ● suprafețele irigate în câmp.

 

Alte informaţii înscrise în document

În același document se scriu informații despre: ● animalele domestice și animalele sălbatice crescute în captivitate; ● evoluția efectivelor de animale în cursul anului; ● utilajele, in­sta­lațiile pentru agricultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică; ● aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi; ● clădirile existente la începutul anului pe raza localității; ● atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate; ● mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea pro­cedurilor succesorale înaintate notarilor publici; ● înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune; ● înregistrări privind contractele de arendare; ● înregistrări privind contractele de concesiune.

 

Draftul Ordinului a fost publicat marți, 14 apri­lie, iar timp de 10 zile fermierii pot să facă propuneri de modificare a pre­vederilor acestuia.