Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) va desemna cel puţin trei furnizori de gaze naturale care să asigure livrările către consumatorii finali, potrivit unui comunicat al Autorității.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 519, ediția print

În şedinţa Comitetului de reglementare al ANRE de miercuri, 30 septembrie, a fost aprobat noul Regulament privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, care stabileşte procedura de desemnare de către ANRE a furnizorilor de ultimă instanţă, condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii de furnizare de ultimă instanţă, principiile de stabilire a preţurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă clienţilor preluaţi, precum şi procedura de preluare a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă. Pentru a asigura furnizarea în regim de ultimă instanţă clienţilor finali care ajung în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale din nicio altă sursă, ANRE va desemna un număr de cel puţin trei furnizori de ultimă instanţă (FUI), prin organizarea unui proces de selecţie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui Regulament.

Furnizorii trebuie să publice prețurile pe internet

Furnizorii desemnaţi FUI au obligaţia să publice, în secţiunea dedicată de pe pagina proprie de internet, preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, inclusiv a valorilor componentelor sale, precum şi Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă. Situaţiile identificate de ANRE prin Regulament în care clientul final nu are asigurată furnizarea de gaze naturale sunt în cazul în care furnizorul său actual îşi pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/suspendării/expirării licenţei de furnizare a gazelor naturale; în cazul în care furnizorul său actual nu îşi respectă obligaţia de a deţine un contract de echilibrare şi acces în PVT şi/sau un contract de transport/distribuţie al/a gazelor naturale; în cazul în care clientul final nu îşi găseşte un furnizor.

Criteriul de preluare – „costul cel mai mic”

În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile în care furnizorul nu mai poate asigura clienţilor săi furnizarea gazelor naturale, clienţii finali în cauză vor fi preluaţi pe o perioadă limitată de timp de către un FUI stabilit de către ANRE dintre furnizorii desemnaţi FUI, pe baza criteriului „costul cel mai mic”, prin compararea valorilor cumulate ale componentelor publicate de către fiecare FUI pe pagina proprie de internet. Totodată, clienţii finali în cauză vor fi informaţi de către FUI cu privire la preluare, creându-se astfel posibilitatea ca aceştia să-şi caute, într-un timp cât mai scurt, un alt furnizor cu care să încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. În cazul în care clientul final nu-şi găseşte la un moment dat un furnizor pe piaţa concurenţială, clientul în cauză va fi preluat temporar, la solicitarea sa, de către un FUI ales în mod liber de către client, dintre cei desemnaţi de către ANRE. Astfel, clienţii finali sunt protejaţi prin asigurarea furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, în condiţiile stabilite prin Regulament şi, în acelaşi timp, se promovează şi se asigură concurenţa între furnizorii de gaze naturale pentru a fi desemnaţi FUI şi pentru a asigura clienţilor preluaţi furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă.