Denumire titularului : Primăria Comunei Domneşti,judeţul Ilfov

titular al proiectului: Modernizare drumuri comunale – Comună Dcmnesti, str. Randuneleicr, str.Albatrosului, str.Panduri;

Extindere reţele de canalizare apă menajeră şi apă potabilă pe str.Rândunelelor, str. Panduri, str. Trandatirilor, str. Teiului, str. Albatrosului

anunţă publicul interesat asupra Iuarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia

Mediului llfov în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată,

NU SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI DE MEDIU ŞI EVALUĂRII ADECVATE

Propus a fi amplasat în Comuna Domneşti – str. Rândunelelor, str. Albatrcsului, str.Panduri, str.Trandaflrilor, str. Teiului

Proiectul decixiei de încadrare şi motivele care 0 fundamentează pot fi consuitate la sediul APM Ilfov din Bucureşti, Aieea Lacul Morii nr. 1, sectoe 6, în zilele de Iuni – joi, între orele 9°°-13°°,precum şi la următoarea adresă de internet httg://agmif.angm.ro, în termen de 5 zile de Ia dată publicării prezentului anunţ, până la data de 03.06.2013.