Comuna Domneşti judeţul llfov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru projectul :”Modernizare drumuri comunale-Comuna Domneşti: str. Baboi, Str. Rândunelelor, Str. Albatrosului, Str. Panduri” şi „Realizare reţele canalizare apă menajeră şi apă potabilă pe Str. Rândunelelor, Str. Panduri, Str. Trandafirilor, Str. Teiului, Str. Albatrosului ” propus a fi amplasat în comuna Domneşti str. Baboi, Str. Rândunelelor, Str. Albatrosului, Str. Panduri, Str. Trandafirilor, Str. Teiului.Informaţiile privind proiectul propus poate fi consultat la sedlul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bucureşti, sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1 şi Ia sediul Primăriei comunei Domneşti, str. Al. 1. Cuza nr. 25-27 judeţul Ilfov. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului lifov.