”Începând cu luna februarie a anului 2023, Apă Ilfov modifică prețul pentru apa potabilă produsă, transportată, distribuită, precum și tariful pentru serviciul de canalizare-epurare, pentru întreaga arie de operare. Noile prețuri/tarife practicate începând cu luna februarie 2023 vor fi de 6,80 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă și 7,24 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare”, a anunțat operatorul regional al serviciului de alimentare cu apă și canalizare din județ – Apă Ilfov.

”Modificările de preț/tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin decizia cu numărul nr. 01/05.01.2023, în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Ilfov. Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a operatorului Apă Ilfov sau a autorităților locale beneficiare, ci este o condiționalitate pentru finanțarea proiectului major în cadrul ­POIM. Neaplicarea tarifelor în conformitate cu Strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri U.E. și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov. Actualizarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară este practicată la nivel național de către toate companiile de servicii care implementează proiecte de investiții finanțate în cadrul ­POIM. Astfel, ajustarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investiții POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene”, precizează operatorul Apă Ilfov.
Ilfovenii sunt nemulțumiți
Anunțul operatorului îi nemulțumește pe ilfoveni, mai ales că, ultima majorare a tarifelor pentru apă și canalizare percepute de Apă Ilfov a avut loc în aprilie 2022, când s-au stabilit costuri de 5,07 lei fără TVA/mc, pentru apa potabilă și 5,39 lei fără TVA/mc, tarif pentru canalizare-epurare. ”Apă Ilfov este printre puținii operatori regionali la nivel național care implementează un proiect cu o valoare contractată de peste 2 miliarde de lei, beneficiarii direcți ai acestor investiții fiind clienții serviciilor noastre. Noile tarife au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Decizia nr. 27/01.03.2022. Subliniem ca modificarea tarifelor are loc în contextul implementării proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare de care vor beneficia locuitorii din județul Ilfov. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, în cea mai mare parte, de la bugetul de stat, bugetul județean si bugetele locale, precum și din contribuția financiară a operatorului. Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a operatorului Apă Ilfov sau a autorităților locale beneficiare, ci este o condiționalitate pentru finanțarea proiectului major în cadrul POIM. Astfel, în conformitate cu analiza cost-beneficiu care a fost întocmită în baza dispozițiilor HG 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, cât și în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, operatorul are obligația aplicării unei strategii tarifare. Strategia tarifară a fost determinată în cadrul analizei cost-beneficiu, astfel încât să asigure, în principal, sustenabilitatea Proiectului ­(POIM), tarifele fiind ajustate atât în termeni reali, cât și pe baza inflației”, anunțau, atunci, reprezentanții operatorului Apă Ilfov.
Și, de asemenea, o informare similară a fost oferită și la sfârșitul anului 2021, când Apă Ilfov a comunicat modificarea tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, de la 1 ianuarie 2022, valorile de atunci fiind de: 4,43 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită și de 4,71 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare. ”Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Comisia Europeană. Strategia tarifară are în vedere, în principal, să acopere: costul justificat economic al furnizării serviciilor, mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM, respectarea autonomiei financiare a companiei, funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației. Scopul final al investițiilor derulate de către Apă-Canal Ilfov S.A., susținute printr-o politică tarifară coerentă și fără a se pierde din vedere rata de suportabiliate a populației, îl reprezintă dezvoltarea durabilă a comunităților din județul Ilfov și conformarea României la directivele Uniunii Europene”, se preciza de către operator.
Unele autorități locale susțin că, în cazul lor, majorarea nu se justifică
”În urma adresei Apă Ilfov SA (…), am luat hotărârea ca în ședința (…) Consiliului Local Periș să dezbatem acest aspect și să nu dăm acordul pentru această modificare, întrucât în comuna Periș, investițiile la rețeaua de apă și cea de canalizare sunt funcționale și au fost efectuate de către noi prin fonduri guvernamentale. Dacă am fost nevoiți să predăm serviciul de alimentare cu apă al comunei Periș, pentru a beneficia de extinderea rețelei de canalizare în toată comuna, nu se justifică sub nicio formă modificarea tarifelor, fapt pentru care ne opunem în totalitate și vom înainta o adresă prin care vom informa Consiliul Județean Ilfov”, preciza, pe 9 ianuarie, primarul comunei Periș, Anghel Albu, iar conducerea Primăriei Balotești transmitea, de asemenea, că ”NU este de acord cu această decizie de majorare, nu o susține, o consideră nejustificată, iar argumentele privind investițiile și fondurile nerambursabile atrase nu se aplică și în cazul comunei noastre”. ”Toate investițiile din Balotești, cu câteva mici excepții, au fost ale noastre, din bugetul propriu. Vă vom informa cu privire la deciziile luate și la concluziile eventualelor discuții cu reprezentanții ACI. (…) Consilierii locali au hotărât să nu voteze aplicarea acestei majorări în comuna noastră și să îi ofere primarului Cristian Ștefan Pretorian un mandat prin care să negocieze aceste tarife cu operatorul Apă Canal Ilfov”, au comunicat reprezentații CL Balotești.