Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că, începând de luni, 10.07.2017, instituția eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2017 (schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și măsurile de mediu și climă), respectiv pentru cei care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenții cu APIA.

Valoarea creditului – 80% din valoarea subvențiilor

Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenția eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2017, solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și/sau pentru măsurile de mediu și climă. De asemenea, prin adeverință se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafața determinată pentru plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenției, că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenției și că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinței eliberate de APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Soluțiile de finanțare trebuie analizate cu atenție

De asemenea, APIA precizează că, potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 pentru modificarea literei b) a pct. 1 din anexa la Ordinului MADR nr. 703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenție în baza adeverințelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

Totodată, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii.

Toate convențiile încheiate între Agenție, insti­tuțiile bancare și nebancare și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.359