Începând cu data de 9 iulie, Centrul Județean Ilfov al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început activitatea de control pe teren a suprafețelor agricole pentru care au fost depuse cererile unice de plată pentru anul 2013. În urma stabilirii eșantionului de control, vor fi verificate un număr de 103 exploataţii cu un total de 3492 parcele totalizând aproximativ 17000 ha. Acţiunea de verificare și control pe teren se va desfăşura până la data de 15 octombrie 2013.

Controalele pe teren au ca scop verificarea datelor declarate de către fermier în cererea unică de plată, precum şi verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate, pe baza examinării situaţiei efective de pe teren. În urma acestor controale se va asigura o plată adecvată a fondurilor alocate pentru plăţile pe suprafaţă.

Prin controlul pe teren se vor determina cu limitele şi suprafaţa parcelelor agricole, respectarea condiţiilor de ecocondiţionalitate, pe suprafaţa întregii ferme, dar şi speciile de plante cultivate pe parcela agricolă declarată în solicitarea de sprijin, sau tipul categoriei de folosinţă a terenului. Toate aceste determinări vor stabili dacă realitatea de pe teren corespunde cu cele declarate în cererea unică de plată. În cazul unor neconcordanțe, se pot aplica o serie de sancțiuni, mergând până la anularea plății unice solicitate.

Plăți pentru ameliorarea raselor

În săptămâna 9 iulie-13 iulie 2013 se vor efectua plăţi pentru ameliorare raselor de animale, pentru luna mai, în valoare de 107.663 lei (conform HG207/2011), reprezentând: 

 ajutor de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale în sumă de 6.568.400 lei;

 ajutor de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrelor genealogice ale raselor de animale, în cuantum de 4.197.900 lei;

Totodată, CJ APIA Ilfov reamintește producătorilor de lapte că, după primirea somaţiei, aceştia vor trebui să transmită, împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, în care să se arate motivele pentru care aceasta nu a fost depusă în termenul legal de 15 zile de la primirea acesteia.

Producătorii de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate vor fi penalizați prin retragerea cotei individuale de lapte la rezerva naţională.