Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind reforma Politicii Agricole Comune. Pe baza propunerilor Comisiei, formulate în octombrie 2011, acordul are patru reglementări fundamentale, aprobate de Parlamentul European și Consiliul Europei, cu privire la Plățile Directe, Organizarea pieței comune, dezvoltare rurală și reglementarea pe orizontală a aspectelor financiare și de management și monitorizare cu privire la PAC.

Tinerii fermieri

Pentru a încuraja reînnoirea generațiilor de agricultori, sistemul plăților simple prevede acordarea tinerilor fermieri (cu vârsta sub 40 de ani) o creștere cu 25% a subvențiilor în primii cinci ani de la instalare. Aceste subvenții vor reprezenta până la 2% din alocările naționale și vor fi obligatorii pentru toate statele membre. Această prevedere se adaugă celorlalte măsuri destinate tinerilor fermieri, în cadrul programelor pentru Dezvoltare Rurală.

 Subvențiile pentru fermele mici

Opțional, statele mem­bre vor decide dacă fermierii care solicită ajutor pot participa la sistemul de plăți pentru ferme ­mici și, în consecință, acestora li se va putea acorda un sprijinul financiar de 500 – 1250 de euro, indiferent de dimensiunea fermei. Statele membre pot alege dintre mai multe metode de calcul a subvenției anuale. O opțiune ar fi ca fermierii să primească subvenția care s-ar acorda în mod normal. Aceasta va reprezenta o simplificare enormă, atât pentru fermierii implicați cât și pentru autoritățile administrative. 

 Costul total al sistemului de plată pentru fermele mici nu poate depăși 10% din alocarea națională. Excepție face situația în care un stat membru decide să se asigure că fermierii mici primesc un sprijin care li s-ar datora în absența acestui sistem. De asemenea, vor fi disponibile fonduri pentru consilierea fermierilor mici în legătură cu dezvoltarea economică și restructurarea granturilor pentru regiunile în care sunt stabiliți. Aceste fonduri vor fi acordate în cadrul programelor pentru Dezvoltare Rurală.

Opțiunea cuplării plăților

Pentru a rezolva po­tențialele efecte adverse ale convergenței interne în cazul anumitor sectoare din anumite regiuni și pentru a ține cont de condițiile aflate în prezent în vigoare, statele au opțiunea de a furniza subvenții cumulate, într-o sumă limitată. De exemplu, subvenții acordate pentru un anumit produs. Acestea nu vor putea depăși 8% din alocarea națională, dacă statul membru oferă în prezent plăți cumulare, sau 13%, dacă nivelul plăților cumulate este mai mare de 5%. Comisia Europeană are flexibilitatea de a aproba procente mai mari, atunci când se justifică. În plus, există posibilitatea acordării subvenții cumulate de 2% pentru culturile de proteină. 

 Zonele supuse constrângerilor naturale/zone defavorizate

 Statele sau regiunile ar putea acorda subvenții suplimentare pentru zone supuse constrângerilor naturale (definite astfel conform reglementărilor privind dezvoltarea rurală) în valoare totală de până la 5% din alocarea națională. Această decizie este opțională și nu afectează opțiunile privind aceste zone, prevăzute deja în programele de Dezvoltare Rurală. 

Va urma