APIA a plătit peste 59,21 milioane de lei către 7.083 apicultori şi 14 forme asociative legal constituite, sumele reprezentând sprijinul financiar alocat prin Programul Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2021.

„Prin Hotărârea de Guvern nr.339/2020 privind aprobarea PNA pentru perioada 2020-2022, s-a stabilit că valoarea sprijinului financiar alocat pentru anul 2021 este de 59.215 mii lei, 50% reprezentând contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale. Această sumă a fost integral plătită unui număr de 7.083 apicultori declaraţi eligibili şi 14 forme asociative legal constituite”, se arată într-un comunicat al APIA.

Măsurile/acţiunile cuprinse în Program pentru care s-a plătit sprijin financiar în anul 2021 au fost defalcate pe cinci sectoare principale, respectiv pe asistenţa tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral, măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune şi pe îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă.

Astfel, pe asistenţa tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori, au fost finanţate: consultanţa în apicultură; promovarea apiculturii şi a produselor apicole; organizarea de cursuri de perfecţio­nare în apicultură; achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea mierii; achiziţia de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii.

Pe măsura de combatere a agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, apicultorii au fost sprijiniţi financiar pentru achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, iar pe măsura de raţionalizare a transhumanţei/ stupăritului pastoral pentru: achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral; achiziţionarea de accesorii apicole (colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator); achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie- echipament apicol de protecţie (afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere); achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie-remorci/pavilioane apicole şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.

Potrivit datelor APIA, în cadrul PNA 2021 au fost depuse 7.165 cereri de plată din care: 7.150 cereri depuse de către apicultori şi 15 cereri depuse de către formele asociative apicole legal constituite. Din totalul cererilor de plată depuse au fost aprobate 7.097 de cereri.

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătăţirea producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.

Articol apărut în ediția print, nr.571 a Jurnalul de Ilfov