Buftea a dovedit că se poate

Proiectul ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov”, semnat în vara anului 2014 cu Ministerul Mediului, conținând lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Buftea, Corbeanca și Constanța, dezvoltat de SC RAJA SA Constanța, în cadrul POS Mediu 2007-2015, a fost finalizat.

Săptămâna trecută, de Ziua Europei, un sobor de preoți de la parohiile din orașul Buftea a sfințit investiția de 50 de milioane de euro, în prezența primarilor din Buftea – Gheorghe Pistol și Anton Valeriu, de la Corbeanca, a directorului general al RAJA Constanța, Felix Stroe, Cătălin Gheran, din partea Ministerului Fondurilor Europene, Venera Vlad, din partea BERD, Irinel Scrioșteanu, din partea Consiliului Județean Ilfov, a reprezentanților pro­iectanților și construc­torilor.

Edilii celor două lo­ca­lități, alături de cei men­ționați anterior, au tăiat panglica tricoloră, inaugurând, astfel, o impresionantă investiție (din punct de vedere fizic, dar și financiar) a orașului Buftea.

Imediat după acest moment, Fanfara ”Muzica Apelor” a intonat Imnul de Stat al României și au fost arborate drapelele țării noastre și al Uniunii Europene.

Concret, este vorba de tot ceea ce înseamnă standarde europene de ultimă oră în zona alimentării cu apă și a epurării apelor uzate, de care vor beneficia peste 114.000 de locuitori. Un proiect de 222 de milioane de lei, realizat într-un timp record, care a necesitat o mobilizare deosebită de resurse umane și materiale, sprijinit constant de autoritățile locale beneficiare, de cele județene și centrale. În total – 98.342 m de rețea de apă, 109.856 m de rețea de canalizare, 1 stație de epurare ape uzate, 2 stații de tratare a apei potabile, 23 de stații de pompare și 19 fronturi de captare a apei. Aceste investiții au fost împărțite în cinci contracte de lucrări.

 

Zeci de km de rețea de alimentare cu apă, dar și de canalizare, în Buftea

Primul dintre contracte – “Reabilitarea și ex­tinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din orașul Buftea”, în valoare de 60 de milioane de lei, înseamnă lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă (conducte din PEID), cu o lungime de 20 km, extinderea rețelei de alimentare cu apă (de asemenea conducte din PEID), cu o lungime de aproape 33 km, precum și branșamente la rețeaua de distribuție pentru 2.200 de abonați. De asemenea au fost executate lucrări de extindere a rețelei de canalizare menajeră (conducte din ceramică vitrificată) cu o lungime de 45 km. Sistemul este completat de cămine de vizitare, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră pentru 2.200 abonați (cu posibilitatea de extindere până la 4.000 de abonați), iar pomparea apelor uzate se face prin intermediul a 13 stații – complet echipate și automatizate. În plus, s-au realizat conducte de refulare de la stațiile de pompare, cu o lungime totală de 4,5 km.

Poate cea mai modernă stație de epurare din România

Un alt contract de lucrări a vizat construcția, de asemenea, în Buftea, a stației de epurare, o investiție de 33.661.420,12 lei. Aceasta va asigura tratarea debitelor de apă uzată din localitățile Buftea, Crevedia și Corbeanca, la cele mai înalte standarde de mediu. Sunt incluse aici dotări de ultimă generație, precum treaptă terțiară cu tratare UV a influentului. Capacitatea noii stații de epurare este proiectată pentru o populație echivalentă de 53.413 de oameni. Lucrările sunt finalizate, în prezent fiind faza de recepție. Foarte important ar fi de menționat, aici, crearea unor noi locuri de muncă – toate acoperite cu oameni din Buftea: 1 inginer tehnolog, 4 operatori de tratare și epurare ape uzate, 2 electromecanici de înteținere, 1 laborant chimist și 1 muncitor necalificat.

 

Foraje noi, reabilitări de conducte și extinderi ale gospodăriilor de apă – alte motive de laudă pentru Buftea

Un al treilea contract de lucrări a urmărit “Reabilitarea și extinderea surselor de captare și tratare a apei potabile din orașul Buftea și comuna Corbeanca”, având o valoare totală de 16.083.099,97 lei. Lucrările au fost finalizate și se află, de asemenea, în fază de recepție.

În cadrul contractului, la Buftea, au fost prevăzute reabilitarea și automatizarea a 5 foraje de adâncime medie, execuția a 8 foraje noi la 70 m adâncime, reabilitarea con­­ductei de aducțiune a apei brute, cu o lungime de 3,193 km și a conductei de aducțiune de la noile foraje la stația de tratare, cu lungimea de 566 m, reabilitarea și extinderea gospodăriilor de apă existente, respectiv Uzina de apă nr. 1 Buftea și Uzina de apă nr. 2 Buftea. Așadar, motive de laudă pentru cei din Buftea, care pot spune, fără grijă, că au o rețea de gospodărire a apelor pe care multe orașe ale țării și-ar dori-o.

 

Gheorghe Pistol: ”O zi istorică pentru oraș!”

Inaugurăm cea mai mare investiție de pe teritoriul orașului nostru, cu un impact major asupra mediului și asupra calității vieții beneficiarilor. Până la această investiție, 70% din populația din orașul Buftea era branșată la sistemul de alimentare cu apă și doar 50% la canalizare. (Acum, procentele, în ambele cazuri, sunt de 99%). Rețelele erau vechi, din 1974, construite din azbociment și oțel, iar dacă solicitam, pentru o investiție nouă, care urma să se dezvolte, racordare, la Apa Nova – nu mai puteam obține, operatorul fiind suprasolicitat. Așadar, înțelegând nevoile și problemele din viața de zi cu zi ale locuitorilor s-a reușit, pe POS Mediu, semnarea acestui contract de finanțare. Atunci, practic, problemele de la Buftea s-au rezolvat. Pe parcursul derulării acestui proiect am primit constant sprijinul autorităților centrale – ministerelor Mediului și Fondurilor Europene, autorităților județene – Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Județean Constanța, dar și al uni­tăților administrativ teritoriale beneficiare – Buftea și Corbeanca. Acum, suntem convinși că, dacă asigurăm aceste condiții de igienă deosebite, vom asista la o migrare a populației tinere a Capitalei spre Buftea și estimăm, în acest sens, o creștere a populației orașului nostru de minimum 20%.

Revenind la igienă, ar trebui să NU uităm că, în 2012, când am preluat gospodăria orașului, am prelevat atunci 100 de probe de pe toate străzile din Buftea, și de la fiecare bloc. Atunci am ajuns la concluzia că este imperios necesară o investiție majoră privind sistematizarea rețelelor de alimentare cu apă.

 

La final, doresc să le mul­țumesc locuitorilor ora­­șului Buftea, pentru sprijinul acordat și pentru răbdarea de care au dat dovadă, lucrările generând, pe parcursul lor, disconfort”, a declarat primarul orașului, Gheorghe Pistol.