Suntem din nou mai catolici decât Papa şi mai europeni decât occidentalii în adoptarea unor legi care, zice‑se, ar trebui să protejeze mediul şi să cureţe şoselele Patriei de rable. Aşa reiese din noua lege referitoare la modificarea taxei de poluare, care se aplică, mai nou, nu doar pentru maşinile care vor purta pentru prima dată plăcuţe româneşti, ci şi pentru cele care circulă demult pe străzile noastre, mai exact dinainte de 1 ianuarie 2007, considerate la mâna a doua. Care lege, an electoral fiind, a fost amânată pentru 2013…

Potrivit noii legi obligaţia de plată a ta­xei intervine acum şi cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul înmatriculat pe teritoriul ţării noastre anterior datei de 1 ianuarie 2007. Pe de altă parte, chiar dacă autoturismele sunt înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, în noua lege sunt prevăzute situaţii care i‑ar putea face să umble serios la teşcherea: dacă pentru maşină nu a fost achitată taxa specială pen­tru autoturisme şi au­­tovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule, sau dacă aceasta face obiectul primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, după intrarea în vigoare a noii legi. Totuşi, noua formă a legii permite ca cei care au plătit o taxă de poluare mai mare decât cea prevăzută de noua lege să ceară să li se returneze diferenţa.

Milioane de mașini vor pleca la REMAT
Conform datelor oficiale, din cele 4,3 mi­li­oa­ne de autoturisme în­­­matriculate în ţara noas­tră, 1,8 milioane au fost înmatriculate du­­pă 1 ianuarie 2007 şi pâ­­nă la finele anului trecut, maşini pentru care s-a achitat o taxă de poluare şi implicit care în conti­nuare pot fi tranzacţionate pe piaţa internă fără ca noul cumpărător să fie obligat să achite vii­toa­rea taxă de poluare. Astfel, celelalte 2,5 mi­lioane de maşini devin practic nevandabile în con­diţiile în care noua taxă, chiar şi micşorată faţă de cea de anul trecut, reprezintă cel puţin jumătate din valoarea de piaţă a maşinii. Un studiu realizat pe site-urile specializate în tranzacţii cu maşini la mâ­na a doua ara­tă că  aproximativ 10.000 de autotu­ris­me sunt mai ­vechi de 1 ianua­rie 2007, din care apro­ximativ 50-60% au fost înmatriculate în România înainte de aceas­tă dată, di­ferenţa fiind reprezentată de ma­şini importate la mâna a doua după această dată. Astfel, după ce va intra în vigoare această taxă de poluare, cele aproape 6.000 de maşini vor deveni nevandabile, numai bu­ne pentru “programul rabla”.

Ford și Dacia, protejaţi pe banii noștri
Este clar că noile măsuri favorizează pro­ducătorii autohtoni de autoturisme, Dacia-Renault şi Ford, tăind din start elanul ce­lor care ar vrea o ma­şină ief­tină şi încă bu­nă, folosită în ţă­rile din vestul europei. Ră­mâ­ne însă varianta în­matri­culării autoturismelor în Bulga­ria, sau în alte ţări membre UE. Parcă spre a-i îm­buna pe protestatarii din stradă, guver­nanţii au anunţat că vor aplica prevederile referitoare la înstrăinarea au­to­mo­bilelor înmatriculate în România înainte de 1 ianuarie 2007 abia din 2013.